Voor een geldverstrekker of hypotheekbank is de intentieverklaring een manier om in te schatten of de aanvrager van de hypotheek voldoende in staat zal zijn en blijven om de maandlasten van de hypotheek; de rente en aflossing, te blijven voldoen.

 

De intentieverklaring is een onderdeel van de werkgeversverklaring. Op de werkgeversverklaring wordt gevraagd of de werkgever indien de werknemer een tijdelijk contract heeft, dit contract onder gelijkblijvende omstandigheden zal omzetten naar een vast contract. De werkgever hoeft alleen maar bevestigend of ontkennend te antwoorden en zijn handtekening voor akkoord te plaatsen. De intentieverklaring verplicht de werkgever tot niets. Het is slechts een indicatie voor de geldverstrekker dat het arbeidscontract ‘onder normale omstandigheden’ wordt voortgezet.

 

In het verleden bestonden voldoende mogelijkheden voor mensen met part time contract, freelance bezigheden en arbeidscontracten zonder intentieverklaring, om een hypotheek of krediet af te sluiten. Met de aanvang van de kredietcrisis zijn banken en andere financieringsinstellingen, op advies en nadrukkelijke druk van overheid, strikter geworden. Het is daarom lastig een hypotheek gehonoreerd te krijgen zonder een vast contract en een intentieverklaring. U zult wanneer dit in uw situatie voorhanden is, andere en extra zekerheden moeten inbrengen. Zekerheden die de geldverstrekker het gevoel geven dat de hypotheekverstrekking en daarmee de rentebetaling en aflossing bij u geen enkel probleem zal zijn.