Het aanvragen van een hypotheek gaat nog steeds op basis van het inkomen dat u verdient. Er wordt daarbij wel gekeken naar de leningen die u heeft uitstaan. Deze toetsing heeft echter alleen betrekking op geregistreerde kredieten en leningen. De studieschuld valt hier (nog) niet onder.

 

Steeds meer stemmen gaan op om bij de aanvraag van een hypotheek niet alleen naar het bruto jaarinkomen te kijken maar ook naar het netto besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen wat ontstaat als alle uitgaven en kosten van het netto inkomen zijn afgehaald. Wanneer uitgegaan wordt van deze tweede berekening, dan worden ineens de rente, kosten en aflossing van de studieschuld wél meegenomen bij het bepalen van de maximale leencapaciteit.

 

De financiële wereld verandert snel. Nieuwe hypotheekvormen zullen ontstaan. Zo is recent de Generatiehypotheek toegevoegd aan het uitgebreide pakket aan financieringsmethoden. Deze Generatiehypotheek kan een uitkomst bieden wanneer de hypotheekaanvraag niet wil lukken omdat de studieschuld 'in de weg' zit.

 

Het is zeer onduidelijk wanneer de wijzigingen op het gebied van de registratie van de studieschuld daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Niets is zo veranderlijk als de Nederlandse regering. Hou er daarom rekening mee dat een studieschuld die is afgelost een extra voordeel kan zijn bij de aanvraag van een hypotheek. Niet alleen op het gebied van de voordelen uit het ontbreken van een schuld, maar ook bij het aantonen van uw betaalmoraal. Tegenwoordig kunnen alle positieve zaken bijdragen aan het verkrijgen van een hypotheek. Het versneld aflossen van een studieschuld dus ook.