De tophypotheek is een hypotheek die op basis van het inkomen een maximale lening verstrekt. Maar niet alleen de maximale lening op basis van het inkomen, ook de maximale lening op basis van het onderpand speelt mee bij de tophypotheek.

 

Volgens velen is een van de redenen van de huidige crisis op de woningmarkt dat geldverstrekkers te makkelijk geld uitleenden en woningkopers graag een maximale lening wilde afnemen. Dat deze situatie niet wenselijk is mag duidelijk zijn. Maar om nu direct een verbod in te stellen gaat wat ver.

 

Geldverstrekkers dienen een hypotheekaanvraag te toetsen aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Wanneer de consument net niet in aanmerking komt voor de gewenste hypothecaire geldlening kan men aan de hand van een 'explain' toets uitleggen waarom men vindt dat de geldlening toch moet worden verstrekt.

 

Enkele voorbeelden van succesvolle explain redenen hebben betrekking op een vastgestelde inkomensgroei, het op korte termijn tot uitkering komen van een lijfrente of het ontvangen van een jaarlijkse extra schenking van ouders of grootouders.

 

Wanneer een tophypotheek wordt aangevraagd is het verstandig dat men goede wil richting de geldverstrekker toont. Dit kan door het 'topdeel' in de hypotheek versneld af te lossen. Bij voorkeur door gebruik te maken van een lineair of annuïteitenschema. De geldverstrekker kan hiermee altijd tonen dat de consument zich bewust is van de risico's die de tophypotheek voortbrengt.

 

De tophypotheek is en blijft een specifieke hypotheek die niet zonder risico bestaat. Laat u daarom goed en deskundig adviseren voordat u besluit de tophypotheek aan te vragen. De erkend hypotheekadviseur kan u hierbij helpen. Roep zijn deskundige hulp in en laat een tophypotheek geen te groot risico worden.