Wanneer u om wat voor reden dan ook de jaaropgave niet meer kunt vinden is het mogelijk een duplicaat aan te vragen bij de geldverstrekker. Hoewel u zou zeggen dat dit een kwestie van één telefoontje en enkele dagen is, kunt u hier goed mis zitten. De administratieve afdelingen bij verschillende geldverstrekkers werken niet altijd even efficiënt. Daarmee zorgen deze afdelingen nog wel eens voor onduidelijke vertragingen. In de regel moet u daarom rekenen op twee tot drie en in sommige gevallen zelfs vier weken voordat u een duplicaat van de jaaropgave van de hypotheek heeft ontvangen.

 

De jaaropgave van de hypotheek

Op de jaaropgave van de hypotheek staan een aantal gegevens. Wat belangrijk is voor de belastingaangifte zijn vooral de totaal betaalde box 1 rente, de rente in box 3 en de nog uitstaande schuld. Deze gegevens dient u te vermelden op uw aangifte om te bepalen of en in hoeverre u recht heeft op teruggave van teveel betaalde belasting. In voorkomende gevallen kan het ook zo zijn dat u te weinig belasting heeft betaald en dat u moet bijbetalen.

 

 

Het duplicaat

Omdat het niet altijd duidelijk is welk deel van de rente over de hypothecaire lening aftrekbaar is en welk deel dat niet is, is het handig een duplicaat aan te vragen wanneer u het origineel niet (meer) in uw bezit heeft. Neem voor het aanvragen van dit duplicaat zo spoedig mogelijk contact op met zowel de hypotheekbank als uw tussenpersoon. Het is onduidelijk wie van deze twee het snelste in actie komt, maar zo heeft u in ieder geval beide partijen aan het werk gezet.