Allereerst zijn interessante hypotheekvormen onder te verdelen in aflossingsvarianten en renteconstructies. De aflossingsvariant en renteconstructie kan gecombineerd worden. Dan ontstaan de meest interessante hypotheekvormen.

 

 

De aflossingsvrije hypotheek met verpande kapitaalopbouw

Hoewel het sinds 2013 niet meer is toegestaan de volledig aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, bestaan er nog steeds een groot aantal mogelijkheden om optimaal te profiteren van de hypotheekrente aftrek waar de aflossingsvrije hypotheek gekoppeld wordt aan een verpande (bank)spaarrekening, beleggingsverzekering of levensverzekering.

 

Het kenmerkend verschil tussen de (bank)spaarhypotheek, de levenhypotheek en de beleggingshypotheek ligt in het gekozen risico. Risico kan negatief zijn (hoger verlies dan gepland) maar ook – en dat realiseren maar weinig mensen – positief (de winst valt dan hoger uit dan tevoren ingeschat). Hoe meer risico men bereid is te nemen, hoe groter het risico.

 

 

Direct aflossen tijdens de looptijd van de hypothecaire geldlening

De meest simpele hypotheekvormen kennen een lening die maandelijks wordt afgelost. Geen moeilijke gekoppelde of verpande producten - met uitzondering van een al dan niet verplichte overlijdensrisicoverzekering - en daarmee wordt de geldlening iedere periodieke betaling lager.

 

De hypotheekvormen waar direct aflossen de norm is, bestaan al lange tijd. Het worden daarom ook wel de conservatieve hypotheekvormen genoemd.

 

De conservatieve hypotheekvormen hanteren een wiskundige formule om het te betalen maandbedrag te berekenen. Zo is bij de annuïteitenhypotheek sprake van een gelijke bruto maandlast gedurende de gehele looptijd van de lening. De lineaire hypotheek daarentegen neemt met iedere periodiek af in hoogte.

 

 

Renteconstructies

Gedurende de looptijd van de hypotheek kan men kiezen voor een rentevast periode. Tijdens deze periode blijft de te betalen rente gelijk. Over het algemeen is een lange rentevastperiode synoniem aan een relatief hoge rente. Maar u krijgt hier ook erg veel zekerheid voor terug.

 

De meest interessante renteconstructie biedt een combinatie tussen lange rente voor zekerheid en (extreem) korte rente om versneld aflossen mogelijk (en betaalbaar) te maken. Neem contact op met een erkend hypotheekadviseur om de mogelijkheden in uw situatie door te spreken.