Het systeem van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is vooral ontstaan om potentiele huizenkopers die over onvoldoende middelen beschikken, toch in staat te stellen een eigen woning aan te schaffen. NHG is in de kern een garantieregeling op basis waarvan de financier – mits wordt voldaan aan de geformuleerde regels en voorwaarden – zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. De NHG is een verbetering en voortzetting van de oude gemeentegarantie.

 

Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer de aanvrager aan deze voorwaarden voldoet kan een veilige en verantwoorde hypotheek worden afgesloten waarbij de geldverstrekker een relatief laag rentetarief zal aanbieden.

 

Voordelen van NHG

Een hypotheek met NHG kent een groot aantal voordelen. In de basis is de NHG bedoelt om het eigenwoning bezit te stimuleren, het onderhoud aan de woning op peil te houden en er voor te zorgen dat zowel de geldverstrekker als de consument zo weinig mogelijk risico lopen. De voordelen van NHG hebben betrekking op een lage hypotheekrente, een volledige financiering, een verantwoorde lening en de mogelijkheid om achterstallig onderhoud en andere verbouwingen mee te financieren.

 

 

Voorwaarden voor NHG

De voorwaarden voor NHG hebben onder andere betrekking op het onderpand, de lening en de koper van de woning. De voorwaarden voor NHG worden door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de uitgever van de NHG, vastgesteld. De voorwaarden en normen worden weliswaar door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen vastgesteld, de geldverstrekker is verantwoordelijk voor de toetsing van de voorwaarden bij de aanvrager van de hypotheek met NHG. De exacte voorwaarden waaronder een hypotheek met NHG kan worden verstrekt kunnen jaarlijks door wijzigingen in onder andere de economische situatie wijzigen. Een extra stimuleringsmaatregel was in 2010 de forse verhoging van het maximaal te lenen bedrag onder NHG.

 

 

Hypotheekadvies

Hypotheekadvies voor een hypotheek met NHG kan worden ingewonnen bij een financieel adviseur. De financieel adviseur kan de hypotheekaanvraag bij verschillende geldverstrekkers toetsen en voorleggen. Aan de hand van de voorwaarden van NHG en de geldverstrekker kan een aantrekkelijke hypotheekconstructie worden samengesteld waarbij rekening gehouden kan worden met verschillende risico’s en mogelijkheden.