Erkend Hypotheekadviseur

De Erkend Hypotheekadviseur heeft bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs een zogenoemd SEH diploma gehaald. Dit diploma geeft de financieel of hypotheekadviseur de mogelijkheid om één jaar lang hypotheekadvies te geven. De opleiding bestaat uit een aantal onderwerpen waarbij de ondernemer grotendeels wordt overgeslagen. Hypotheken voor ondernemers moeten worden behandelt door specialisten. Deze specialisten werken vaan bij banken of andere geldverstrekkers en sommige tussenpersonen hebben zich gespecialiseerd in hypotheken voor ondernemers.

 

 

Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie is een zekerheidsgarantie voor de geldverstrekker waardoor een lagere rente kan worden bedongen door de geldnemer. Hypotheken voor ondernemers met Nationale Hypotheek Garantie zijn niet altijd even gemakkelijk af te sluiten. Omdat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen – de uitgever van de Nationale Hypotheek Garantie – harde vereisten stelt aan het inkomen van de leningnemer kan dit in geval de jaarcijfers van de ondernemer schommelingen vertonen leiden tot een afwijzing van de hypotheken voor ondernemers onder NHG.

 

 

BKR Hypotheek

De BKR Hypotheek voor ondernemers is vaak heel erg lastig af te sluiten. Bij het BKR worden betalingsachterstanden, betaalproblemen en kredieten voor particulieren geregistreerd. Het BKR is voornamelijk bedoelt om overkreditering en problematische schuldsituaties te voorkomen. Bij een negatieve BKR codering kan sprake zijn van een betalingsachterstand – ook wanneer de achterstand inmiddels is ingelopen blijft het betalingsprobleem geregistreerd in het BKR register. Met een negatief BKR kunnen in principe geen leningen, kredieten en hypotheken voor ondernemers worden afgesloten. In sommige gevallen zijn hiervoor toch oplossingen. Laat u hierover terdege informeren De BKR hypotheek en hypotheken voor ondernemers zijn maatwerk en moeten als zodanig worden behandelt.

 

 

ZZP hypotheek

Een ZZP hypotheek valt onder de maatwerkproducten bij hypotheken voor ondernemers. Een ZZP hypotheek is vaak risicovol voor een geldverstrekker omdat veel ZZP’ers werken vanuit een situatie waarbij zij persoonlijk en privé aansprakelijk zijn voor de schulden en gedragingen van de onderneming. Als vanzelfsprekend wil een geldverstrekker het risico beperken. Zo kan de eenmanszaak in een risicovolle branche of een eenmanszaak met veel personeel een belemmering vormen voor het afsluiten van hypotheken voor ondernemers. De ZZP’er heeft geen personeel in dienst, wel kan zijn ondernemingsvorm een belemmering betekenen voor het krijgen van een ZZP hypotheek.

 

 

Hypotheek zonder inkomen

Heden ten dage zijn er zeer strenge vereisten aan het inkomen bij het afsluiten van een hypotheek. De betalingsproblematiek uit het recente verleden en het omvallen van geldverstrekkers als bijvoorbeeld GMAC, ELQ en Sparcq hebben hiertoe bijgedragen. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ondernemers hypotheken voor ondernemers aanvragen op basis van een eigen verklaring en een inkomensverklaring. Deze verklaringen moeten dan wel gecombineerd met bewijsstukken bij de geldverstrekker worden ingeleverd. Hypotheken voor ondernemers en meer specifiek de hypotheek zonder inkomen zijn maatwerk en moeten worden voorgelegd bij de geldverstrekker.

 

 

Werkgeversverklaring hypotheek

Geldverstrekkers willen graag enige zekerheid dat het inkomen dat men aangeeft te verdienen ook daadwerkelijk standvastig en blijvend is. Hiertoe vraagt de geldverstrekker zo veel mogelijk informatie op om een goede indicatie te krijgen of hypotheken in het algemeen en specifiek voor ondernemers haalbaar zijn. In de meeste gevallen wordt een werkgeversverklaring voor de aanvraag van een hypotheek door de afdelingen PZ of HR ingevuld op basis van de arbeidsovereenkomst en de salarisstrook. In geval de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en de afdelingen PZ en HR niet in de bedrijfsvoering zijn opgenomen kan de ondernemer zelf zijn werkgeversverklaring invullen. Hierop dient hij duidelijk te vermelden dat hij de aandeelhouder is. Wanneer er meerdere partners in een vennootschap aanwezig kan de medevennoot een extra verklaring schrijven waarin hij aangeeft wat de toekomstverwachting van de vennootschap is alsmede wat op basis van de arbeidsovereenkomst en de salarisstrook de correcte gegevens zijn. De medevennoot moet heel duidelijk aangeven dat hij medevennoot is om eventuele onduidelijkheid bij de geldverstrekker en acceptant te vermijden.