Hypotheken en verzekeringen zijn onderwerpen die regelmatig op deze website ter sprake komen. Het zijn ook onderwerpen waar veel Nederlandse consumenten meer over willen weten. Zowel nieuws als inhoudelijke weetjes worden regelmatig op de homepage van deze website gepubliceerd. Voor meer informatie gaat u naar "home".

 

Hypotheken en verzekeringen zijn financiële producten met een doel. Het doel een aankoop te financieren en een risico af te dekken. Deze financiële producten kunnen zowel bij tussenpersonen of direct bij de aanbieder worden afgesloten. Omdat er een grote verscheidenheid aan producten en productsoorten bestaat, is het verstandig een vergelijking te maken voordat men overgaat tot een aankoop.

 

De wetgeving rondom hypotheken en verzekeringen is geregeld in de Wet op het Financieel Toezicht. Deze wet regelt onder andere de spelregels waar banken, verzekeraars maar ook tussenpersonen zich moeten houden. Een onderdeel van deze spelregels heeft betrekking op de deskundigheid van de aanbieder. Zo is het verplicht gesteld de aantoonbaar de juiste opleidingen te hebben genoten wanneer men een lening, verzekering of hypotheek aan de consument wil kunnen aanbieden.

 

Omdat hypotheken en verzekeringen zeer uitgebreid kunnen zijn en het lastige materie betreft, zijn er verschillende onderwerpen over dit onderwerp verschenen. Lees deze artikelen door ter voorbereiding op een financieel- of hypotheekadviesgesprek zodat u redelijk goed voor de dag komt en er geen onzinnige producten aan u verkocht worden.