De verschillende hypotheekvormen die er bestaan hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Bij de ene hypotheekvorm kan er bijvoorbeeld maximaal gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek, bij de andere hypotheekvorm vindt maandelijkse aflossing plaats en wordt de schuld relatief snel weggewerkt. Het is afhankelijk van uw persoonlijke wensen welke hypotheekvorm het beste bij u past.

 

De volgende hypotheekvormen worden besproken:

 

  • Lineaire hypotheek
  • Annuïteitenhypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • Effectenhypotheek
  • Spaarhypotheek
  • Levenhypotheek

 

 

Lineaire hypotheek

Misschien wel de eenvoudigste hypotheekvorm is de lineaire hypotheek. De maandelijkse lasten bestaan uit twee componenten: rente en aflossing. U lost bij de lineaire hypotheek iedere maand het zelfde bedrag af. Hierdoor wordt het rentedeel kleiner. De maandelijkse lasten zullen bij de lineaire hypotheek afnemen. De lineaire hypotheek is dan ook geschikt voor consumenten die verwachten over enkele jaren minder te gaan werken en dan minder hypotheeklasten kunnen dragen.

 

 

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij men aan het begin van de looptijd maximaal gebruik kan maken van de hypotheekrenteaftrek. Het rentedeel is dan hoog en het aflossingsdeel laag. Naarmate de looptijd verstrijkt wordt het aflossingsdeel hoger en het rentedeel lager. Zo levert deze hypotheekvorm gaandeweg minder fiscaal voordeel op en zullen de maandelijkse lasten stijgen. De annuïteitenhypotheek is geschikt voor mensen die verwachten binnen enkele jaren meer te gaan verdienen. Zoals starters die nog aan het begin van hun carrière staan.

 

 

Beleggingshypotheek

Bij de beleggingshypotheek wordt kapitaal opgebouwd door middel van beleggingen. De bank heeft een aantal huisfondsen waar u in kunt beleggen. Indien u dat wenst dan kunt u ook hulp van de bank krijgen met het beleggen. Het is de bedoeling dat het beleggen aan het einde van de looptijd van de hypotheek voldoende geld heeft opgeleverd om de lening af te lossen.

 

 

Effectenhypotheek

Wilt u in andere fondsen beleggen dan de huisfondsen van de bank? Dan kunt u het beleggen ook zelf doen. Dit is mogelijk met een effectenhypotheek. U moet hiervoor wel veel verstand hebben van beleggen en deze hypotheekvorm is erg risicovol. U bent er immers verantwoordelijk voor dat er aan het einde van de looptijd van de hypotheek voldoende geld is om de hypotheek af te lossen.

 

 

Spaarhypotheek

Bij de spaarhypotheek wordt er gespaard tot er genoeg geld is om de hypothecaire lening te betalen. De spaarhypotheek bestaat dan ook altijd uit een spaarrekening naast de lening. Op de spaarrekening wordt rente ontvangen die gelijk is aan de rente die over de hypothecaire geldlening wordt gerekend. Aan het einde van de doorlooptijd wordt de lening ineens afgelost. Een deel van de rente op de lening kan fiscaal worden afgetrokken wanneer de hypotheekrenteaftrek voor 1 januari 2013 is aangevraagd.

 

 

Levenhypotheek

Bij de levenhypotheek is de lening gekoppeld aan een levensverzekering. Kapitaalopbouw vindt plaats door middel van de premies die worden betaald voor de levenshypotheek. Daarnaast betaalt de consument rente. De uitkering van de levensverzekering vindt plaats aan het einde van de looptijd of wanneer de consument overlijdt. Het geld dat vrijkomt moet worden gebruikt om de hypotheek af te lossen.