De maandelijkse hypotheeklasten bij de annuïteitenhypotheek bestaat uit twee delen: het aflossingsdeel en het rentedeel. In het begin is het rentedeel erg groot en het aflossingsdeel erg klein. Omdat het rentedeel zo groot is kan er maximaal gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek uit de wet inkomstenbelasting 2001.

 

Het is wel zo dat er periodiek wordt afgelost en het nog niet afgeloste deel steeds kleiner wordt. Dit betekent dat uiteindelijk ook het rentedeel steeds kleiner wordt en zodoende ook de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor worden de maandelijkse nettolasten van de annuïteitenhypotheek steeds groter. De annuïteitenhypotheek is geschikt voor starters waarbij de inschatting is dat zij meer gaan verdienen in de toekomst. Zo kunnen ze de hypotheeklasten van de annuïteitenhypotheek blijven dragen.

 

Om de hypotheekrenteaftrek aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de woning uw hoofdverblijf zijn en moet u een inkomen hebben waaruit loonheffing wordt betaald. Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek dan kunt u dit op de website van de belastingdienst aanvragen.