Hypotheekrenteaftrek aanvragen met twee eigen woningen

De regels van de hypotheekrenteaftrek stellen dat de woning waarvoor je de aftrek aanvraagt, je hoofdverblijf moet zijn. Dat betekent dat er voor een tweede eigen woning geen hypotheekrenteaftrek zou kunnen worden aangevraagd. Toch is het mogelijk om in bepaalde gevallen toch voor deze tweede eigen woning hypotheekrenteaftrek aan te vragen.

 

In eerste instantie kunt u voor de tweede woning hypotheekrenteaftrek aanvragen wanneer de oude woning de laatste jaren uw hoofdverblijf is geweest en de woning te koop staat. Een andere voorwaarde is dat de woning leegstaat sinds de verhuizing. Ook wanneer de nieuwe woning nog leeg staat of in aanbouw is, kunt u voor de nieuwe woning hypotheekrenteaftrek aanvragen. Het is dan wel de bedoeling dat deze nieuwe woning uw hoofdverblijf wordt.

 

Het is ook mogelijk dat uw vroegere fiscale partner (ex-partner) in de woning blijft wonen. De woning valt dan nog maximaal twee jaar nadat u de woning heeft verlaten onder de eigenwoningregeling. U mag de rente over die periode aftrekken.

 

 

Bijzondere situaties waarbij de eigen woning niet het hoofdverblijf is

Het is mogelijk dat u bent opgenomen in een AWBZ-instelling. Te denken valt aan een verpleeghuis, een verzorgingshuis of een revalidatiecentrum. De woning valt nog maximaal twee jaar na opname onder de eigenwoningregeling. U mag de rente over die periode aftrekken. Wanneer u een partner heeft die in de woning blijft wonen dan blijft de woning langer dan die twee jaar onder de eigenwoningregeling vallen.

 

Indien u miltair en bent tijdelijk uitgezonden of overgeplaatst. Uw woning is dan niet uw hoofdverblijf, maar wordt gedurende de periode van uitzending of overplaatsing beschouwd als hoofdverblijf.