De Euriborrente is het tarief dat door de Europese Centrale Bank wordt vastgesteld. Het is een variabel rentetarief. Door deze variabiliteit valt deze rente ogenschijnlijk laag uit. Echter in tijden van economische onzekerheid kan deze rentevorm gevaarlijke sprongen maken. Om een voorbeeld aan te geven, de hypotheken met variabele rente kostten aan het begin van de kredietcrisis soms wel 6%. Door verschillende steunmaatregelen van de ECB is het te betalen rentepercentage in sommige gevallen gezakt naar onder de 1%.

 

1% bruto hypotheekrente kan natuurlijk erg aantrekkelijk klinken, consumenten dienen er rekening mee te houden dat deze 1% slechts voor beperkte tijd is en dat niemand kan voorspellen wanneer dit tarief weer zal wijzigen. Gezien de berekeningsmethodiek van de Euribor hypotheekrente zal het eerder vraag zijn wanneer de rente zal stijgen dan óf deze zal stijgen.

 

Euribor hypotheekrente wordt berekent aan de hand van drie variabelen. Het eerste onderdeel is de Europese Rente vastgesteld door de Europese Centrale Bank. Deel twee van de Euribor hypotheekrente heeft betrekking op het risico dat de bank incalculeert voor het uitlenen van hypotheekgeld. Dit risico is een afweging van consumenten die te laat of zelfs niet aan hun renteverplichting kunnen voldoen. In tijden van crisis is het dus niet meer normaal dat de risico opslag stijgt omdat meer consumenten in betalingsproblemen terecht komen. Het derde onderdeel van de berekeningsmethodiek van de Euribor hypotheekrente is de commerciële opslag. Deze opslag is bedoelt om de kosten die de bank maakt om een hypotheek te regelen te vergoeden.

 

Binnen de Euribor hypotheekrente zijn er dus drie variabele onderdelen die de hoogte van de te betalen hypotheekrente bepalen. Alle drie zijn onderhevig aan schommelingen en kunnen dus van invloed zijn op het maandbedrag dat in rekening wordt gebracht.