De rente van de aflossingsvrije hypotheek wordt gebaseerd op het standaardproduct. De geldverstrekker kan geen kostencompensatie realiseren door een lage rente te compenseren met verdiensten op andere producten. Wel kan de geldverstrekker teneinde een mogelijk voordeel bij de laagste hypotheekrente te behouden enkele voordelen uit het standaard hypotheekproduct verwijderen. Dit komt naar voren in de budget en voordeel hypotheken. Budget en voordeel hypotheken en de aanbieders van deze producten zijn aan veel verandering onderhevig. De hypotheekadviseur kan hierover meer informatie verstrekken.

 

 

Kale hypotheken

Bij kale hypotheken is uitsluitend sprake van een geldlening. Hierom wordt de kale hypotheek in het dagelijks spraakgebruik een aflossingsvrije hypotheek genoemd. De kale hypotheek is ideaal voor mensen die nu weinig willen betalen en verwachten in de toekomst uit vermogen, inkomensstijging of andere vermogensbestanddelen een extra kapitaal te vergaren zodat de hypotheek kan worden afgelost. Kale hypotheken hebben als voordeel dat de hypotheekrente gedurende de gehele looptijd volledig aftrekbaar is, mits aan de criteria voor hypotheekrenteaftrek wordt voldaan. Deze criteria hebben vooral betrekking op het loondienstverband van de belastingplichtige en de aard van de hypothecaire geldlening; alleen hypotheekrente waarvan het leningdeel gebruikt is voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

 

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypothecaire geldlening lost de geldnemer gedurende de looptijd van de lening niets af. Hierdoor blijft de hoofdsom van de lening gefixeerd. De geldnemer betaalt ook geen premies voor een gemengde verzekering of kapitaalverzekering bij leven, om de aflossingsvrije lening te zijner tijd mee af te kunnen lossen.

Het periodiek te betalen bedrag aan rente verandert niet, tenzij na afloop van een rentevaste periode de hypotheekrente verandert. Hierdoor blijft de hypotheekrenteaftrek maximaal. De aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gesloten in combinatie met een andere aflossingsvorm. Hierdoor zal slechts een deel van de oorspronkelijke hypothecaire geldlening worden afgelost. Het andere deel kan uit eigen vermogen, of eventueel door het afsluiten van een nieuwe geldlening worden afgelost.

 

Goedkoopste rente

De goedkoopste is van toepassing op hypotheken waarbij de bank weinig risico loopt. Over het algemeen is dit het geval bij hypotheken gesloten onder Nationale Hypotheek Garantie en hypotheken waarbij de lening lager is dan de (executie)waarde van de woning. De goedkoopste rente is te verkrijgen via de meeste tussenpersonen. Een tussenpersoon kan voor zijn klant aanbiedingen van verschillende geldverstrekkers met elkaar vergelijken. Zowel hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie als standaard hypotheken kunnen bij de financieel adviseur werkzaam bij een tussenpersoon worden afgesloten. Omdat er veel onduidelijke producten op de hypothekenmarkt te koop zijn en er regelmatig addertjes onder het gras zitten is een gesprek met een deskundig en erkend hypotheekadviseur van groot belang wanneer de hypotheek voor een huis geregeld moet worden.

 

 

Geld lenen kost geld

Hoewel de rente bij een aflossingsvrije hypotheek vaak laag kan zijn, kost geld lenen nog steeds geld. Men moet zich realiseren dat de aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd van de hypotheek uit eigen middelen moet worden afgelost. Geld lenen kost geld, en het geleende bedrag moet op termijn terug naar de geldverstrekker.