De hypotheekrente aftrek is een stimuleringsmaatregel die de overheid jaren geleden heeft ingevoerd om het eigen woning bezit in Nederland te verhogen. Met het vergroten van het eigendom kan men ‘leren’ voor zichzelf een extra vermogen op te bouwen voor het moment dat men niet meer in staat is om te werken, of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

 

Ten tijde van de invoering van de hypotheekrente aftrek bestond het begrip (en de functie) van ZZP'er eigenlijk niet. Dat zorgt ervoor dat de basis van de regels rondom de hypotheekrente aftrek eigenlijk niet meer van deze tijd zijn.

 

De hypotheekrente aftrek is namelijk 1 op 1 gekoppeld aan de inkomstenbelasting die de werknemer betaald. Wanneer men geen werknemer maar ondernemer is, is niet altijd duidelijk wat de hoogte van de inkomstenbelasting is. Dit maakt het ontvangen van de maandelijkse hypotheekrente teruggaaf in sommige gevallen zelfs onmogelijk.

 

Voordat u de aanvraag voor hypotheekrente teruggaaf indient is het verstandig contact op te nemen met de belastingtelefoon, een onderdeel van de belastingdienst, om navraag te doen over de toepassing van de hypotheekrente teruggaaf in uw geval. Het is namelijk niet zeker dat u in aanmerking gaat komen voor deze teruggaaf. Klakkeloos de hypotheekrente teruggaaf voortzetten zoals deze was toen u nog in loondienst was is not done, en kan zelfs strafbaar zijn wegens het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte.