Hypotheekrente aftrek berekenen is zeer persoonlijk. Dit fiscaal voordeel heeft namelijk betrekking op de inkomstenbelasting die de aanvrager van deze aftrek betaalt. Er is een één op één relatie tussen de hoeveelheid inkomstenbelasting die iemand betaald en de hoogte van de hypotheekrente aftrek. Wanneer iemand geen inkomstenbelasting betaald, heeft deze ook geen recht op hypotheekrente aftrek. Een probleem waar erg veel ZZP'ers mee te maken hebben.

 

Over het algemeen draagt de werkgever voor iedere werknemer die niet onder bepaalde vrijstellingsregelingen valt, loonbelasting af. Deze loonbelasting is gelijk aan inkomstenbelasting. Hoe hoger het salaris, hoe meer er afgedragen moet worden. De regering heeft ervoor gekozen met het belastingplan uit 2001, de Wet IB 2001, om door werkgevers altijd een salaris gerelateerd belastingpercentage in te houden. Wanneer de werknemer echter in aanmerking komt voor bepaalde belastingvoordelen, moet hij deze zelf aan de belastingdienst kenbaar maken. Hypotheekrente aftrek is zo'n belastingvoordeel. Omdat het voor veel mensen nog steeds een onduidelijk geheel is, zal op deze website het onderwerp hypotheekrente aftrek regelmatig de revue passeren. In ieder geval tot het moment dat deze, jammer genoeg, wordt afgeschaft.