Wanneer u hypotheekrente aftrek wil aanvragen dient u dit kenbaar te maken bij de belastingdienst. Op de website van de belastingdienst staan verschillende online modules waarmee u wijzigingen in uw situatie kunt aangeven, belastingaangifte kunt doen maar een voorlopige teruggave kunt aanvragen. Want dat is waar de aanvraag voor hypotheekrente aftrek in de meeste gevallen betrekking op heeft.

 

Op deze website wordt stilgestaan bij verschillende zaken die betrekking hebben op hypotheken, woningen en financiële zaken. Ook de hypotheekrente aftrek is hier een onderdeel van. Zeker in de huidige tijd waar nog wel eens wat geroepen kan worden over dit onderwerp zal regelmatig tijd besteed worden aan dit onderwerp. Kijk voor meer informatie over nieuws met betrekking tot hypotheekrente aftrek aanvragen en nieuws rondom het voortbestaan van deze hypotheekrente aftrek vooral regelmatig het blog op deze site. De redactie doet er alles aan u zo snel mogelijk te informeren over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.