Het provisieverbod dat door de overheid is opgelegd aan de financieel adviseur heeft een aantal negatieve bij effecten. Zo grijpt de financieel adviseur deze maatregel aan om van een no cure no pay advies over te stappen op een advies op basis van een uurtarief. Ook de geldverstrekker zal over het algemeen geen gratis hypotheekofferte meer uitbrengen maar zal kosten in rekening brengen voor de hypotheekaanvraag. Het zijn logische veranderingen waar de regering eens te meer heeft laten zien achter de feiten aan te lopen.

 

Door samen met een tussenpersoon een duidelijke analyse te maken van de situatie en verschillende berekeningen en voorstellen door te rekenen kan men op voorhand bepalen welke offerte de meest aantrekkelijke offerte is en waar een aanvraag gedaan moet worden. Zo betaald de hypotheekadviseur zichzelf erg snel terug.

 

De aanvraag van een hypotheekofferte gaat gepaard met het verzamelen van een aantal bewijsstukken. Deze bewijsstukken zijn noodzakelijk om aan de geldverstrekker aan te tonen dat de hypothecaire geldlening past binnen uw bestedingspatroon.

 

De hypotheekofferte is een aanbieding van de geldverstrekker om onder bepaalde voorwaarden de aankoop van de woning te financieren. In de hypotheekofferte staan een aantal voorwaarden waar de aanvrager van de hypothecaire geldlening aan moet voldoen wil de geldlening daadwerkelijk worden verstrekt. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan zal de geldverstrekker een finaal akkoord afgeven en de hypotheekstukken opmaken en doorsturen naar de notaris.