De hypotheekadviseur is een door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs erkende financieel adviseur. Door deze erkenning mag de hypotheekadviseur het logo ‘erkend hypotheekadviseur’ op zijn briefpapier, visitekaartje en website voeren.

 

De titel erkend hypotheekadviseur is beschermd en mag uitsluitend gevoerd worden door de financieel adviseur die het diploma heeft behaald, zich daar jaarlijks voor laat bijscholen en die staat ingeschreven in het register van de SEH, wat op hun site is te raadplegen. Komt u een adviseur tegen die niet geregistreerd is, doe dan geen zaken met hem (of haar).

 

Bij een hypotheekadviseur kunt u terecht voor het inwinnen van financieel advies met betrekking tot alle financiële zaken in en om de woning. Zo kunt u niet alleen bij de hypotheekadviseur terecht voor de zak met geld, maar ook voor inboedel en opstalverzekeringen. Voor spaarrekeningen, beleggingsrekening en levensverzekeringen. En de laatste jaren steeds meer in trek (en terecht gezien het zwakkere sociaal vangnet) de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de werkloosheidsverzekering.

 

De hypotheekadviseur weet door zijn opleiding veel over hypotheken, hypotheekvormen en de voorwaarden die gelden bij de verschillende hypotheekconstructies. U kunt bij de hypotheekadviseur advies inwinnen en producten afsluiten.

 

Sinds 2013 wordt financieel advies en dus ook hypotheekadvies niet meer op basis van provisies gegeven. Vanaf dat moment zult u dus niet meer op basis van ‘no cure no pay’ kunnen spreken met de hypotheekadviseur. U zult een uurtarief of een vaste vergoeding per hypotheek gaan betalen. Deze cultuuromslag zal nog behoorlijk wat voeten in de aarde hebben omdat de consument nog niet klaar is om per uur te betalen.

 

Het is verstandig u te realiseren waar de kosten van een hypotheekadviseur op gebaseerd zijn. Met name de overheid zorgt met alle vergunningen, verplichte opleidingen, verzekeringen etc voor de grootste prijsopdrijving van de kosten bij financieel en hypotheekadvies. Denk er dus goed aan wat u doet wanneer u meerdere adviseurs tegen elkaar uitspeelt. Ook u werkt dan mee aan prijsopdrijving.