Een hypotheekachterstand kan behoorlijk wat kopzorgen veroorzaken. In veel gevallen is de oorzaak iets simpels zoals een administratieve fout. Maar het kan ook zijn dat de oorzaak ernstig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de huiseigenaar zijn baan verliest.

 

Bij veel mensen zit het al niet lekker wanneer eenmalig de hypotheek niet betaald is. In dat geval is het tekort vaak wel in te lopen. Hier kunt u afspraken over maken met de geldverstrekker. Een andere situatie is het natuurlijk wanneer de hypotheekachterstand structureel is. Hoe vaker u de uiterste betaaldatum overschrijdt hoe groter de kans op een executieverkoop.

 

Wanneer het gaat om een structurele hypotheekachterstand komt uw dossier bij de geldverstrekker bij een afdeling Bijzonder Beheer of Intensief Beheer terecht. Er zijn verschillende deadlines waarop u moet zorgen dat de hypotheekachterstand betaald is. Vaak zal de bank u brieven sturen over de hypotheekachterstand.

 

Het komt er uiteindelijk op neer dat u kunt kiezen tussen drie opties: executieverkoop, schuldsanering of het treffen van een betalingsregeling. Wanneer u kiest voor de betalingsregeling, dan zult u een volmacht moeten tekenen.

 

 

Vooral mensen jonger dan 35 jaar kwetsbaar

Het zijn vooral de mensen onder de 35 jaar die kwetsbaar zijn voor betalingsproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. Er is geen sprake van overwaarde, de mensen hebben over het algemeen nog niet veel gespaard en hebben nog maar weinig hypotheek afgelost.

 

 

Hypotheekachterstand voorkomen

U kunt een hypotheekachterstand voorkomen door ervoor te zorgen dat u goed zicht heeft op uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen niet weten waar maandelijks hun geld heen gaat. Wanneer u de maandelijkse inkomsten en uitgaven in kaart brengt weet u precies of u meer uitgeeft of dat er juist meer binnenkomt. Het is in ieder geval belangrijk om ervoor te zorgen dat uw inkomsten hoger zijn dan uw uitgaven.