Vier variabelen bij het uitrekenen van de hypotheek

Het uitrekenen van de hypotheek kan door vier verschillende variabelen als uitgangspunt te nemen. Deze vier variabelen zijn de hoogte van de lening, de hoogte van de te betalen rente, de aflossingsmethodiek en daarbij behorende maandlast en het persoonsgebonden tarief van de inkomstenbelasting (IB).

 

 

De hoogte van de lening

Vanzelfsprekend is het uitgangspunt voor het bepalen van de te betalen maandlast bij een hypotheek de hoogte van deze lening. In een later stadium wordt bekeken of de volledige rente over de hypotheek voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is, dit is namelijk niet altijd het geval.

 

 

De hoogte van de te betalen hypotheekrente

Wanneer de hoogte van de lening is bepaald, kan de verschuldigde rente hieraan worden gekoppeld. De te betalen hypotheekrente vormt de basis voor de maandlast, waarbij het fiscaal voordeel een rol van betekenis bij kan spelen.

 

 

De aflossingsmethodiek

Hoewel in het verleden veel consumenten hebben gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek, de waarde van de woning zou immers toch alleen maar kunnen stijgen - helaas een kostbare misvatting, zal steeds vaker gekozen worden voor het aflossen van een deel van de hypothecaire geldlening. Om de hypotheek af te lossen bestaan er een aantal aflosmogelijkheden. Deze aflosmogelijkheden beïnvloeden de hoogte van de uitstaande lening door de tijd heen.

 

 

Het tarief van de inkomstenbelasting

Als laatste is bij het uitrekenen van de hypotheek belangrijk te weten welk tarief van inkomstenbelasting van toepassing is bij de consument zelf. Hypotheekrente aftrek is namelijk één op één gekoppeld aan de hoeveelheid en het bijbehorende tarief van belasting dat het individu verschuldigd is. Wanneer men geen inkomstenbelasting betaald, kan er dus ook geen sprake zijn van hypotheekrente aftrek. Bij een lager tarief van inkomstenbelasting omdat men (al dan niet tijdelijk) zonder werk zit, vervalt dus een groot deel van de hypotheekrente aftrek, een gegeven waar maar weinig consumenten zich van bewust zijn.