Hypotheek

Een hypotheek is een geldlening die gebruikt wordt voor een lening met een zakelijk onderpand. In de meeste gevallen is hierbij sprake van een woning. Omdat de geldverstrekker de woning als onderpand voor de lening ontvangt kan hij betere voorwaarden en een aantrekkelijke kostenstructuur aanbieden aan de potentiƫle geldnemer. De hypotheek is een lening die op termijn moet worden afgelost. Dit aflossen van de lening kan gedaan worden door tijdens de looptijd af te lossen af aan het einde van de looptijd van de lening af te lossen. Wanneer de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost spreekt men van een aflossingsvrije hypotheek. Aan het einde van de looptijd moet de leningnemer dus voldoende kapitaal bezitten om de lening af te lossen. Om een en ander te vergemakkelijken hebben de hypotheekbanken hiervoor de spaarhypotheek, beleggingshypotheek, effectenhypotheek en levenhypotheek bedacht. Tijdens deze hypotheekvormen wordt tijdens de looptijd niets afgelost op de hypothecaire geldlening maar wordt naast de lening een kapitaal opgebouwd. Dit heeft twee voordelen. Aan de ene kant is de rente over de volledige hypothecaire geldlening tijdens de looptijd van de lening aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Aan de andere kant ontstaat een situatie waarbij op de spaar of beleggingsrekening de resultaten in het ene jaar bijdragen tot een hogere rente in het volgende jaar. Dit benoemt men in hypothekenland met de wiskundige term samengestelde interest. Samengestelde interest wordt ook wel rente op rente genoemd.

 

 

Hypotheek aanbieders

Er zijn op de Nederlandse leningmarkt verschillende hypotheek aanbieders actief. Dit zijn bedrijven die hun onderneming winstgevend willen drijven door geld aan te trekken van particulieren en bedrijven en dit met een winstopslag aan anderen willen uitlenen. Dit kan de bank doen door dit geld gedekt en ongedekt uit te lenen. De portefeuille van de hypotheekbank bestaat vaak uit een gezonde mix tussen gedekt en ongedekt krediet. Op deze manier wordt het rendement en risico gespreid. Het gedekt krediet noemt men hypothecair krediet. In ruil voor de geldlening ontvangt de hypotheekbank de woning als onderpand. Dit wil zeggen dat wanneer de leningnemer zijn rente en maandlast niet meer kan betalen, de hypotheekbank de woning aan een willekeurige derde mag verkopen. De gang naar de rechter is daarbij niet meer noodzakelijk.

 

 

Hypotheek adviseur

Om een goed advies over hypotheken en de juiste hypotheekvormen te bespreken kan men advies inwinnen bij een hypotheek adviseur. De hypotheek adviseur is een financieel adviseur die een specialisatie heeft op het gebied van hypotheken. Hiervoor heeft hij de nodige opleidingen gevolgd en staat hij ingeschreven in het register bij de Stichting erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. De hypotheekadviseur werkt vaak bij een tussenpersoon of bank. Hypotheekadvies was in het verleden altijd gratis tot het moment dat men een product of dienst afnam, maar onder druk van de overheid, die niet in alle gevallen begrijpt dat het inwinnen van gratis advies een onderdeel moet blijven van kwalitatieve advisering, is de beloningsstructuur van de financieel adviseur onder druk komen te staan. Heden ten dage kan de financieel adviseur op de volgende manieren worden beloond: een vast uurtarief, een vaste vergoeding voor advies en afsluiten, afsluitprovisie of een combinatie van deze factoren. Door deze factoren kunnen de kosten van vooral vergelijken van aanbieders aanzienlijk hoger worden dan deze altijd waren.