Het register dat het BKR bijhoudt laat een geldverstrekker in geval van hypotheekverstrekking zien wat de betaalmoraal van de aanvrager van de hypotheek is. In het BKR register staat namelijk beschreven of iemand wel of niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet en in het verleden heeft voldaan. Teneinde overcreditering en problematische schuldsituaties te voorkomen hebben de Nederlandse geldverstrekkers, onder terechte druk van de overheid, onderling afgesproken bepaalde richtlijnen aan te houden bij geldverstrekking. Een aantal van deze richtlijnen heeft betrekking op de gegevens die over de kredietaanvrager geregistreerd staan bij het BKR.

 

Wanneer men op dit moment een hypotheek heeft en deze wilt oversluiten, is dat in veel gevallen nog steeds een lastige zaak. Niet alle geldverstrekkers zijn op dit moment bereid om over te gaan tot het verstrekken van een nieuwe hypotheek. Er wordt daarom op dit moment altijd gekeken naar het risicoprofiel dat bij een aanvrager hoort. Een BKR codering, wat wil zeggen dat in het verleden niet voldoende aandacht besteed is aan het aflossen van een lening, krediet of zelfs een abonnement zorgt voor een situatie die het lastiger maakt een hypotheek over te sluiten.

 

In het verleden hebben geldverstrekkers zoals Lehman Brothers, Elq, Sparq en in uitzonderlijke gevallen DSB bank en Hypotrust getracht mensen met een BKR codering onder bepaalde gevallen toch een hypotheek aan te bieden. Dat dit niet zo'n succesvolle beweging is geweest, blijkt wel uit de huidige crisis waarin de Nederlandse economie zich momenteel bevindt.

 

Maar wat nu als u direct een oplossing zoekt voor uw probleem en de hypotheek moet of wilt oversluiten? Er zijn eigenlijk nog maar twee opties die u heeft. De ene optie is uw huisbank. Dat is de bank waar u al uw betaalrekeningen en verzekeringen heeft ondergebracht. Deze bank kan exact zien hoe u met geld omgaat, u heeft immers uw betaalrekening bij deze bank ondergebracht. Een andere mogelijkheid is een particulier financierder. De kans dat u deze tegen het lijf loopt, of op bijvoorbeeld een internetsite als Marktplaats tegenkomt, is echter zeer klein. De beste kans maakt u binnen uw familie, bijvoorbeeld door geld van familieleden te 'poolen' of het kerkgenootschap. Maar denk erom, wanneer u overgaat tot particuliere geldverstrekking dat hier de deskundige hulp van een deskundig jurist voor moet worden ingeroepen.