Op verschillende momenten tijdens de looptijd van een hypotheek kan het aantrekkelijk zijn om te kijken of het berekenen van de kosten en voordelen bij het oversluiten van de hypotheek aantrekkelijk genoeg is. In een aantal gevallen is oversluiten van de hypotheek zeer interessant. Het kan ook zijn dat het oversluiten niet zinvol is omdat de hypotheekrente te weinig voordeel oplevert of de boeterente die verschuldigd is aan de huidige geldverstrekker simpelweg te hoog is. Het berekenen van de kosten en voordelen bij het oversluiten van de hypotheek kan gedaan worden door een professioneel hypotheekadviseur. Onderdeel van het hypotheekadvies kan zijn potentiƫle klanten informeren over de voordelen en de nadelen die komen kijken bij het oversluiten van de hypotheek.

 

 

Boeterente hypotheek

Wanneer een hypotheek wordt afgesloten wordt een tijdelijk contract aangegaan met de geldverstrekker. Voor een bepaalde periode is een bepaalde in het hypotheekcontract opgenomen hypotheekrente verschuldigd. Wanneer de geldnemer de overeenkomst eenzijdig wil openbreken kan de geldnemer hiervoor een boete in rekening brengen. Het contract wordt immers opengebroken door de geldnemer en de geldgever kan wellicht minder winst maken op het uitlenen van het geld. De kosten die in rekening gebracht kunnen worden hebben betrekking op het inkomstenverlies dat de hypotheekbank zal leiden.

 

De boeterente bij een hypotheek wordt berekend door het renteverschil bij gelijke hypotheken naast elkaar te zetten. De contractrente wordt hierbij vergeleken met de huidige rente. Dit is het renteverlies dat de hypotheekbank zal leiden wanneer de geldnemer besluit de hypotheek over te sluiten. In de hypotheekcontracten is opgenomen dat jaarlijks minimaal een bedrag van 10% van de oorspronkelijke hypotheeksom mag worden afgelost. Deze 10% mag bij het bepalen van de boeterente over de hypotheek buiten beschouwing worden gelaten. De resterende looptijd van de hypotheek is het aantal jaren dat de rentevast periode nog zou lopen. Voor al deze jaren wil de hypotheekbank worden gecompenseerd. In formule is de boeterente berekening als volgt:

 

(Contractrente -/- huidige rente) x (totale hypotheekschuld -/- 10%) x aantal resterende jaren

 

 

Hypotheekadvies

Bij het hypotheekadvies dient men rekening te houden met de boeterente in verhouding tot de maandelijkse verlaging in de te betalen rente. De hypotheeksom wordt meestal verhoogd met de boeterente waardoor een hogere hypotheeksom ontstaat. Als hier slim mee omgegaan wordt kan de renteverlaging een versneld aflossingsschema van de hypotheek met zich meebrengen. Toch hetzelfde maandbedrag betalen en sneller aflossen zou hier een goed advies kunnen zijn.

 

 

Nationale Hypotheek Garantie

Een populaire wijziging in de hypotheek bij oversluiten kan zijn om een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten. Hierbij moet rekening gehouden worden met de vereisten die de Nationale Hypotheek Garantie stelt aan het oversluiten. Zuiver oversluiten met Nationale Hypotheek Garantie is niet toegestaan. Om in aanmerking te komen voor een oversluit hypotheek met nationale Hypotheek Garantie moet men ene kwaliteitsverbetering aan de woning verrichten.

 

Let op: ook bij het oversluiten van de hypotheek kost geld lenen geld. Daarnaast zijn aan oversluiten kosten verbonden zoals boeterente, afsluitprovisie, notariskosten en eventueel taxatiekosten.