Het is niet gegarandeerd dat een eigenwoningbezitter de hypotheek kan blijven betalen. Verlies van werk en inkomen kan ervoor zorgen dat u de lasten niet meer kunt blijven dragen. Wanneer u een aantal maanden de hypotheek niet heeft betaald, begint u al snel brieven over de opgebouwde hypotheekachterstand te ontvangen.

 

Wanneer u weet dat u de hypotheek niet of slechts gedeeltelijk kunt betalen, is het belangrijk dat u de geldverstrekker hiervan op de hoogte stelt. Zo kunt u samen op zoek gaan naar een oplossing. Laat u helemaal niets van zich horen of stelt u de geldverstrekker pas laat op de hoogte, dan is het mogelijk dat de geldverstrekker u geen helpende hand meer kan bieden. U kunt afspreken dat u tijdelijk een lager maandbedrag betaalt. Wanneer u het financieel beter heeft loopt u de hypotheekachterstand weer in.

 

Is er geen uitzicht op financieel betere tijden of u laat niets of veel te laat van zich horen, dan komt uw dossier bij de afdeling Intensief Beheer terecht. Over het algemeen zullen er dan drie mogelijkheden zijn. Executieverkoop, schuldsanering of een betalingsregeling. Uiteraard raakt u de woning kwijt bij executieverkoop.