Hypotheek maandlasten berekenen kan men laten doen door een hypotheekadviseur. Hiervoor maakt men een afspraak met een van de vele financieel adviseurs die duidelijk uiteen zetten hoe de financiering van een huis met een hypotheek in zijn werk gaat. Bij het berekenen van de maandlasten van een hypotheek komen meerdere financiƫle kosten, premies en andere betalingen kijken. Maandlasten verlagend werkt de hypotheekrente aftrek. De levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering, maandlastenbeschermer en als vanzelfsprekend de hypotheekrente bepalen de hoogte van de maandlasten van de hypotheek.

 

 

Maandlasten hypotheek

De maandlasten van een hypotheek zijn een optelsom van de premies en kosten van de producten die afgesloten worden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, is het verplicht een bepaalde kapitaalopbouw en overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De premie die men voor deze verzekeringen moet betalen werken verhogend voor de maandlasten bij de hypotheken maar bieden zowel voor de geldverstrekker als voor de leningnemer een aantrekkelijke risicomijdende hypotheek.

 

 

Hypotheekrente

De hypotheekrente wordt aangeboden door een geldverstrekker die in een offerte de op de dag van uitbreng van de offerte geldende hypotheekrente. De hoogte van de hypotheekrente wordt aan de ene kant bepaald door de marktwerking (vraag en aanbod) en aan de andere kant door het verdienmodel van de geldverstrekker. Hypotheekrente wordt op basis van standaard risicoprofielen aangeboden. Zo bestaan er verschillen in hypotheekrente voor een huis waarbij de noodzakelijke hypotheek minder is dan de executiewaarde van het huis, exact de executiewaarde is of meer dan de executiewaarde is. Daarnaast gelden er aparte hypotheekrentetarieven voor hypotheken die gesloten worden in combinatie met de Nationale Hypotheek Garantie. Het uitgangspunt voor de geldverstrekker blijft altijd dat hoe kleiner het risico is dat de geldverstrekker loopt, hoe lager de hypotheekrente zal zijn. De deskundig en erkend hypotheekadviseur kan duidelijkheid geven op het gebied van de verschillen tussen de verschillende risicoklassen.

 

Naast de risicoklasse kan de consument uit het aanbod van hypotheekrente kiezen uit verschillende rentefixatietermijnen. De rentefixatietermijn wordt ook wel de rente vast periode van de hypotheekrente genoemd.

 

 

Levensverzekering

Een levensverzekering is vaak een gemengde verzekering. Dit wil zeggen dat er naast een verzekeringselement ook een kapitaalopbouw in de verzekering is meegenomen. Het verzekeringselement richt zich op overlijden en soms wanneer de klant daarvoor kiest kan een premiedoorbetaling bij bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd. De kapitaalopbouw in de gemengde levensverzekering heeft betrekking op een beleggingsdeel. Dit beleggingsdeel kan aan de hand van een beleggingsprofiel en risicoprofiel risicomijdend belegd of gespaard worden. Ook kan de consument er voor kiezen zijn beleggingsprofiel of risicoprofiel op een manier in te vullen dat er zeer risicovol belegd wordt. Het is aan de consument zelf te bepalen voor welke mate van risico gekozen wordt in de gemengde levensverzekering.

 

 

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitkeert op het moment dat het verzekerd voorval zich voordoet. Alleen wanneer tijdens de looptijd de verzekerde komt te overlijden zal de verzekering uitkeren. Wanneer de verzekerde bij het einde van de looptijd van de verzekering nog steeds in leven is, vervalt de verzekering. Alle premies zijn dan winst voor de verzekeraar en de verzekerde krijgt niets behalve het veilige gevoel dat tijdens de looptijd een dekking voor overlijden is geweest.

 

 

Maandlastenbeschermer

Een maandlastenbeschermer beschermt de verzekerde tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren de regelgeving en ondersteunende mogelijkheden op het gebied van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aangepast. Dit zorgt er voor dat de verantwoordelijkheid bij de consument neergelegd wordt. De maandlastenbeschermer kan een bescherming bieden in geval van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

 

 

Geld lenen kost geld

De overheid heeft samen met DNB, de AFM en andere belanghebbenden de campagne geld lenen kost geld gelanceerd. Hiermee wil de overheid het besef bij de consument laten groeien dat geld lenen geld kost. Het op voorhand berekenen van de maandlasten van een hypotheek is een van de onderdelen van een groter wordend bewustzijn onder het publiek dat op voorhand duidelijkheid moet zijn over de te verwachten maandlasten bij de hypotheek. Het berekenen van de hypotheek maandlasten kan men laten doen door en bij een erkend hypotheekadviseur werkzaam bij een financieel advieskantoor dat in het bezit is van een vergunning afgegeven door de AFM.