Ondernemer

Een ondernemer werkt voor eigen risico aan het opbouwen van een eigen zaak. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat van zijn onderneming. Zo moet de ondernemer op de hoogte zijn van de juridische en fiscale consequenties van het ondernemerschap. Naast de wettelijke ondergrond moet de ondernemer ook in staat zijn de continuïteit van zijn eigen bedrijf te waarborgen. Zonder een juist marketingapparaat zal de onderneming niet altijd zeker zijn van klanten en groei.

 

 

Hypotheek

Een hypotheek is een product voor de particuliere markt. Op basis van standaardgegevens wordt in een standaard hypotheekprogramma bekeken wat de maximale leencapaciteit is. Een hypotheek die op deze manier wordt berekend heeft niets te maken met maatwerk. Het is een standaardproduct. Hypotheek en ondernemer wil enige duidelijkheid scheppen op dit vlak. De ondernemer heeft naast zijn loonstrook en andere salarisinformatie jaarcijfers nodig om aan de geldverstrekker te laten zien dat hij niet alleen zijn salaris maar wellicht ook meer bezittingen heeft en dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. Bij een hypotheek voor ondernemers kan het pensioeninkomen een struikelblok zijn bij hypotheekverstrekking.

 

 

Jaarcijfers

Jaarcijfers laten het financieel beeld van een onderneming zien. De kosten en opbrengsten structuur wordt cijfermatig onderbouwd aan de hand van standaard in te vullen gegevens. Op basis van dit cijfermatig overzicht kan een beeld gevormd worden van de situatie van de onderneming. Ook bieden de jaarcijfers een mogelijkheid aannames voor de toekomst te kunnen doen.

 

 

Inkomensverklaring

Een inkomensverklaring is een verklaring van een derde waarin deze derde aangeeft dat de ondernemer zonder de onderneming in gevaar te brengen een bepaald bedrag langdurig aan de onderneming kan onttrekken. De inkomensverklaring kan worden opgesteld door de accountant, een partner of een personeelsfunctionaris. De inkomensverklaring dient als extra zekerheid richting de geldverstrekker.