Lenen en hypotheek zijn onderdelen binnen het financieel advies waar adviseurs in het bezit van een vergunning verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten zich mee bezighouden. De Autoriteit Financiële Markten wil met deze vergunningplicht bijdragen aan een transparante, overzichtelijke en kwalitatieve markt waar financieel advies voor lenen en hypotheek op de juiste manier gegeven wordt.

 

Lenen en hypotheek hebben als verschil dat bij hypotheek sprake is van een onderpand dat via de notaris in bewaring wordt gegeven bij de geldverstrekker. Wanneer de maandelijkse rentebetaling niet meer wordt gedaan, kan de geldverstrekker na enkele maanden de woning op de veiling (de executieveiling) aan de hoogste bieder verkopen. Deze hoogste bieder biedt vaak een lager bedrag dan de hypotheekschuld is. Bij lenen daarentegen is sprake van blanco kredietverlening. Dit wil zeggen dat op uw mooie blauwe ogen en op basis van goed vertrouwen een lening aan u wordt verstrekt. U zult begrijpen dat de geldverstrekker hiervoor zo veel mogelijk zekerheid wil hebben. Deze zekerheid komt naar voren in de vorm van een vaste aanstelling bij een werkgever en een relatief blanco schuldenverleden. Dit schuldenverleden wordt in Nederland geregistreerd en bijgehouden door het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Nederlandse geldverstrekkers hebben met elkaar afgesproken geen geld uit te lenen aan particulieren die te kampen hebben met problematische of grote schulden. Dit om ervoor te zorgen dat de potentiële geldnemer niet nog verder in de problemen terecht komt.

 

Lenen en hypotheek zijn niet altijd door dezelfde financieel adviseur aan te bieden. De financieel adviseur die zich bezighoudt met lenen, krediet en creditcards, moet in het bezit zijn van het diploma WFT consumentenkrediet. De financieel adviseur die zich bezighoudt met de hypotheek dient in het bezit te zijn van het diploma Erkend Hypotheekadviseur, kortweg SEH, wat is afgegeven door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs.