Steeds meer Nederlandse eigen woning bezitters hebben het moeilijk de maandelijkse hypotheek te betalen. Dit zorgt er voor dat er steeds meer onvrede ontstaat. En dat is zonde. Maar wat kunt u doen wanneer de hypotheek betalen moeilijk wordt?

 

 

Inkomen verhoging

Allereerst is het mogelijk aan de inkomenskant een verbetering in de vermogenspositie aan te brengen. Dit maakt het makkelijker voor consumenten om de hoger wordende uitgaven onder controle te houden. Een verhoging van het inkomen kan men realiseren door loonsverhoging 'af te dwingen'. Dit kan door (intern) te solliciteren naar een baan met een hoger inkomen of door de leidinggevende uw extreme 'toegevoegde waarde' te tonen. Maar helaas is een loonsverhoging zelden een garantie.

 

Een andere manier om het inkomen te verhogen is het vinden van nevenactiviteiten met bijbehorende neveninkomsten. Dit kan van alles zijn. Van bijbaantjes tot een eigen (part time) onderneming. Zeker door de komst van het internet wordt het opbouwen van een aanvullend inkomen met de dag makkelijker. Wellicht ook voor u.

 

 

Hypotheek optimalisatie

Het optimaliseren van de hypotheek kan zorgen voor een verlaging van de maandlast. Dit kan komen doordat u een andere hypotheekvorm kiest, een lagere rente onderhandelt of een andere vermogensopbouw regelt. Het is een manier die eigenlijk te weinig wordt toegepast.

 

Hypotheek optimalisatie kan samen met een erkend hypotheekadviseur worden toepast. Het is een methode die niet door elke financieel adviseur beheerst wordt. Bekijk dus voordat u een hypotheek adviseur inschakelt wat u eigenlijk wilt bereiken.

 

 

Leningen en andere vaste lasten saneren

De combinatie aan vaste lasten drukt op het netto besteedbaar inkomen. Wanneer u de vaste lasten saneert, en leningen onderbrengt in de hypotheek realiseert u direct een aanzienlijke besparing op de maandlasten. Interessant. Aantrekkelijk. En zeker de moeite waard wanneer u de hypotheek moet betalen en hier moeite mee heeft.