Zeker in het huidige onzekere tijdstip in de economie kan het verstandig zijn een analyse te maken over de voordelen en de nadelen van het aflossen van de hypotheek. Samen met een erkend hypotheekadviseur kunt u berekenen wat de financiële voordelen en nadelen van hypotheek aflossen zijn. Maar de erkend hypotheekadviseur kan u ook informeren over de gevolgen die het aflossen van de hypotheek voor u kan hebben. Zo wordt het opnemen van vermogen uit de hypotheek, zoals bijvoorbeeld bij de opeethypotheek en de krediethypotheek kan gebeuren, met de dag moeilijker. Dit is één van de vele vragen die u voor uzelf moet beantwoorden om te bepalen of het aflossen van de hypotheek op dit moment een goed idee is.

 

Een van de grootste fiscaal-financiële voordelen van het eigenwoningbezit is nog steeds de hypotheekrente aftrek die de eigen woning bezitter in mindering kan brengen op de inkomstenbelasting die hij betaald. Wanneer de eigen woning bezitter over voldoende vermogen beschikt om de woning uit eigen middelen af te lossen kan het interessant zijn dit vermogen op een spaarrekening te laten renderen. Dan zal de hypotheek op een manier moeten worden ingericht dat de netto te betalen rente lager is dan de rente op de spaarrekening. Dit kan men bereiken door een variabele rente hypotheek af te sluiten en daarnaast gebruik te maken van de hypotheekrente aftrek. Op deze manier ontstaat een hefboomwerking waarbij u eigenlijk moeiteloos een extra vermogensgroei kunt realiseren. Door het variabele karakter van zowel de variabele rente hypotheek als de spaarrekening kunt u direct ingrijpen wanneer de netto hypotheekrente hoger wordt dan de opbrengst op de spaarrekening.

 

Voor exact advies over deze constructie kunt u een erkend hypotheekadviseur raadplegen. Deze adviseur staat ingeschreven in het register van de SEH. Raadpleeg dit register voordat u een afspraak maakt met een financieel of hypotheekadviseur.