Indien u de hypotheek wel of niet aflost, kunt u eigenlijk het beste bepalen door een rendementsafweging te maken. U kunt de aflossing dan ook vooral zien als een investering, want het rendement is de hypotheekrente die u netto bespaart. De rendementsafweging is eigenlijk het vergelijken van de hypotheeksrente tegenover het fiscale voordeel. Dit wordt ook wel de hypotheekrenteaftrek genoemd.

 

De hypotheekrenteaftrek is vaak beperkt tot een periode van 30 jaar. Wanneer u een hypotheek voor 1 januari 2001 afgesloten heeft zult u tot 2030 gebruik kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Wanneer deze periode voorbij verstreken is, kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. Het fiscale voordeel zal dan niet meer van toepassing zijn op uw hypotheek.

 

Bij het vervroeg aflossen van uw hypotheek is het mogelijk dat er sprake is van een boeterente. Hiermee worden de gemiste rente-opbrengsten gecompenseerd. Soms is er onder bepaalde voorwaarden mogelijk om boetevrij af te lossen. Vaak zullen de meeste banken het toestaan om jaarlijks een percentage van 10 tot 15% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Of het nu wel of niet verstandig is om uw hypotheek af te lossen, het is wel verstandig om dit altijd met uw financieel adviseur te bespreken.