De hypothecaire geldlening is een lening die gebruikt kan worden voor de aankoop van een (eigen) woning. De hypothecaire geldlening kenmerkt zich door de verpanding van een eigen woning aan de geldverstrekker. Het gaat immers om aanzienlijke bedragen waarvoor de financiering wordt afgesloten.

 

De hypothecaire geldlening bestaat uit twee onderdelen. Allereerst is er de lening zelf. Voor deze lening dient een vergoeding te worden betaalt. Deze vergoeding noemt men de hypotheekrente. Naast de lening bestaat een methode van aflossing. De lening moet immers afgelost worden. Gezien de lengte van de looptijd van de hypothecaire leningen – 30 jaar – wordt meestal gekozen voor een aflossing van de lening aan het einde van de looptijd. Dit heeft een aantal voordelen, waar we later in dit artikel op terug zullen komen. Aflossen aan het einde van de looptijd is namelijk niet de enige manier om de hypotheek af te lossen. Men kan er ook voor kiezen om direct af te lossen.

 

 

Hypothecaire leningen met aflossing tijdens de looptijd

Eigenwoningbezitters die geen interesse hebben in allerlei regeltjes en extra ‘poppenkast’ kiezen vaak voor een hypotheek zonder bijproducten. Er wordt dan direct en periodiek op de hypothecaire lening afgelost.

 

Wanneer tijdens de looptijd wordt afgelost kan men kiezen voor een annuiteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Elders op deze website staat exact beschreven wat de inhoud van deze hypotheken is en hoe deze optimaal in te zetten zijn.

 

 

Hypothecaire leningen met aflossing aan het einde van de looptijd

Er bestaat een drietal gecombineerde productinhoudelijke redenen waarom men ervoor kan kiezen aan het einde van de looptijd af te lossen. Naast de productinhoudelijke redenen zijn er ook andere redenen waarom iemand kan besluiten de lening pas aan het einde van de looptijd af te sluiten.

 

De productinhoudelijke redenen hebben betrekking op de maximale hypotheekrente aftrek gedurende de looptijd van de hypothecaire geldlening, de samengestelde interest (ook wel rente op rente genoemd) die tijdens de looptijd kan worden behaald en daarnaast de voordelen die naar voren komen uit de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) – welke onder bepaalde voorwaarden de waardeaangroei van de vermogensopbouw onbelast laat.

 

Naast de productinhoudelijke redenen bestaan er een aantal externe factoren die bijdragen aan de voordelen van het aflossen aan het einde van de looptijd. Allereerst is het gebruikelijk dat door de jaren heen werknemers meer inkomen gaan verdienen. Het is daarmee makkelijker aan het einde van de looptijd de lening terug te betalen. Daarnaast is er over een periode van dertig jaar vaak sprake van waardegroei van vastgoed. De woning kan daarmee meer waard worden dan deze nu is. Deze fictieve waarde kan een bijdrage leveren aan een interessanter hypotheekproduct na 30 jaar. Ten derde is er over het algemeen een vorm van inflatie over de periode van 30 jaar. Dit zorgt ervoor dat alle prijzen, behalve de eigen woning schuld en bijbehorende maandlast stijgt.