De eerste stap die gezet moet worden in het hypotheekaanvraagtraject heeft betrekking op de afspraak die u maakt met de hypotheekadviseur. Tijdens dit gesprek worden uw wensen geanalyseerd en wordt een profiel van u opgemaakt. Dit profiel is vanuit de overheid verplicht gesteld zodat de adviseur altijd kan aantonen dat de hypotheek die u wil afsluiten passend is voor uw situatie. Tijdens dit gesprek komen verschillende onderdelen van de hypotheek ter sprake en kunt u aangeven wat u vindt dat het beste bij u past. Aan de hand van het klantprofiel kan worden bekeken welke hypotheekvorm met welk bijbehorend risico bij u past. Deze gegevens neemt de hypotheekadviseur mee ter voorbereiding op het volgende gesprek. Tijdens het volgende gesprek wordt de uitwerking van het profiel en het voorstel gepresenteerd. Wanneer u hiermee akkoord bent kan de hypotheekofferte worden aangevraagd.

 

De geldverstrekker bekijkt of de voorwaarden voor hypotheekverstrekking door de klant kunnen worden voldaan en doet een BKR toetsing. Wanneer beide toetsen positief zijn, wordt de hypotheekofferte onder voorbehoud uitgegeven. Het voorbehoud wil zeggen dat de klant moet aantonen dat de gegevens die hij heeft verstrekt kloppend zijn. Tevens wil de geldverstrekker de koopovereenkomst van de woning ontvangen en heeft hij een taxatierapport nodig. Pas wanneer alle gegevens door de geldverstrekker zijn ontvangen zal het dossier finaal bekeken worden. Het is dan van belang dat alle gegevens kloppen. Wanneer ook maar iets niet in orde is, of volgens de richtlijnen van de geldverstrekker is aangeleverd, zal de hypotheekadviseur de aanvraag terugkrijgen en dient hij de gegevens opnieuw door u aan te laten leveren.

 

Zo ziet u dat het hypotheekaanvraag traject sterk kan worden beïnvloed door een goede en juiste voorbereiding. Vanaf het eerst mogelijke moment dat u in contact bent met de hypotheekadviseur kunt u vragen om sturing bij het opmaken van het dossier. De hypotheekadviseur die de termijnen in de gaten houdt, is zich hiervan bewust. Eigenlijk laat hij op het allereerste moment al de dossiervorming opbouwen. Dit zorgt ervoor dat alles snel compleet is en de hypotheekaanvraag geen vertraging oploopt. Over het algemeen duurt een hypotheekaanvraag traject tussen de 3 en 5 weken. Uitschieters naar 6 tot 8 weken zijn ook mogelijk, maar dat komt dan vaak doordat adviseur en klant de dossiervorming vertraging laten oplopen.