De basis van de maandlasten bij een hypotheek bestaan uit een combinatie van hypotheekrente, een risicoverzekering en de kosten die gemaakt worden om de hypotheek direct of in de toekomst af te lossen. Deze kosten zijn vrij gemakkelijk te berekenen. Lastiger wordt het wanneer de fiscale regelingen rondom de hypotheekrente aftrek bij de maandlast bepaald moet worden. Er is namelijk een verschil tussen bruto hypotheeklast en netto hypotheeklast.

 

Het verschil tussen bruto hypotheeklast en netto hypotheeklast komt door het belastingvoordeel. Dit belastingvoordeel is uniek en persoonsgebonden. Dit komt doordat het bedrag van de hypotheekrente aftrek gekoppeld is aan de totale belasting die de belastingplichtige over zijn inkomen betaald. Wanneer er geen sprake is van een dienstbetrekking en men dus ook geen inkomstenbelasting afdraagt, bestaat er ook geen recht op hypotheekrente aftrek. Dit is een gegeven dat maar weinig Nederlanders zich realiseren. Er bestaat een direct verband tussen hypotheekrente aftrek en belastbaar inkomen in box 1.

 

De bruto maandlast is de maandlast die moet worden betaald. Het is een totaalbedrag dat relatief hoog is. Door de belastingteruggave ontvangt de belastingplichtige periodiek - dit kan eenmaal per jaar of maandelijks zijn - een teruggaaf die gekoppeld is aan de hoogte van de betaalde inkomstenbelasting. Zo kan het voorkomen dat niet de gehele hypotheekrente tegen hetzelfde tarief mag worden afgetrokken.

 

Wanneer u exact wilt weten wat de maandlasten bij een hypotheek zijn, kunt u het beste contact opnemen met een erkend hypotheekadviseur of uw bank. Deze partijen kunnen exact voor u uitrekenen hoeveel er bruto en netto betaald moet worden. Daarnaast is het mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst. Hier werken mensen die exact kunnen vertellen hoe de regels rondom de hypotheekrente aftrek in elkaar steken en waar u rekening mee kunt houden.