Dit is een probleem wat maar weinig (startende) ondernemers zich realiseren. Men moet een inkomen ontvangen én hier inkomstenbelasting over betalen om in aanmerking te komen voor hypotheekrente aftrek.

 

Eén van de kenmerken van het zelfstandig ondernemerschap is dat omzet en inkomen variabel kunnen zijn. Dit maakt het erg lastig om op voorhand te bepalen wat de hoogte van het inkomen over het gehele jaar zal zijn en de daarbij behorende hypotheekrente aftrek is. Dit betekent dat een inschatting van de hypotheekrente teruggaaf in overleg met de belastingdienst zal moeten gebeuren en dat de belastingdienst het verzoek voor de voorlopige teruggaaf kan weigeren.

 

Wanneer u als gezin afhankelijk bent van de maandelijkse hypotheekrente aftrek is het verstandig tijdig maatregelen te treffen om te zorgen dat het inkomen dat u uit ondernemerswerkzaamheden kunt betrekken, voldoende is om dit verschil te compenseren. Doet u dit niet dan zijn er financiële problemen te verwachten en dat kan natuurlijk nimmer de bedoeling zijn.