Er bestaan verschillende soorten hypotheekgaranties. De Nationale Hypotheek Garantie is de meest bekende hypotheekgarantie. Deze verzekering dekt het verschil tussen de hoogte van de lening en de opbrengst van de woning wanneer deze onverhoopt op de veiling moet worden verkocht. De dekking van de Nationale Hypotheek Garantie vindt uitsluitend plaats wanneer de verzekerde te goeder trouw is geweest. In geval de verzekerde te kwader trouw is geweest, zal deze zelf opdraaien voor het verlies dat is ontstaan door deze executieverkoop.

 

Een ander voorbeeld van hypotheekgarantie is een woonlastenverzekering of maandlastenbeschermer. Dit is een verzekeringsproduct wat kan worden afgesloten bij een verzekeraar die de schade kan dekken als gevolg van onverhoopte werkloosheid of ziekte. In veel gevallen kan de verzekerde de hypotheeklasten maar moeilijk voldoen wanneer hij werkloos of arbeidsongeschikt raakt. De woonlastenverzekering of maandlastenbeschermer dekt de schade als gevolg van deze onzekere voorvallen en biedt de verzekerde een vooraf afgesproken vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de premie die maandelijks (of eenmalig wanneer gebruik gemaakt is van een koopsom) wordt betaald.

 

Veel Nederlanders realiseren zich niet of slechts te weinig dat de overheid haar handen steeds verder terugtrekt en dat de verzorgingsstaat al lang niet meer datgene doet wat men zou verwachten: mensen in nood bijstaan. De Nederlander dient zich verder bewust te raken van het feit dat hij in geval van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid eigenlijk op zichzelf is aangewezen. Verzekeringen zijn een manier om deze potentiƫle schade te beperken. Maar zoals wel duidelijk is heeft iedere verzekering een prijs; de eenmalige of maandelijkse premie.