Hybride hypotheek

Een hybride hypotheek wordt ook wel een spaar - beleggingshypotheek genoemd. De hybride hypotheek kenmerkt zich door een bepaalde mate van flexibiliteit omdat de zekerheid van de spaarhypotheek gecombineerd kan worden met de prijsstelling en rendementskansen van de leven- of beleggingshypotheek. Tijdens de looptijd van de hybride hypotheek kan men een keuze maken tussen sparen of beleggen en dit tussentijds aan de wensen aanpassen.

 

 

Leven hypotheek

De leven hypotheek wordt getypeerd door een combinatie van leven, verzekeren en sparen. Dit sparen kan door risicovol en risicomijdend te beleggen. De rente is elke termijnbetaling gelijk. De aflossing wordt gevormd door een verzekering die afgesloten wordt bij het afsluiten van de lening. Met de verzekering wordt aan het einde van de looptijd de lening in een keer afgelost. Als de verzekerde eerder overlijdt dan de einddatum van de lening, keert de verzekering ook uit om de lening af te lossen. Bij verkoop van de woning kan de woning eveneens worden afgelost. De hypotheekrente is volledig aftrekbaar, de premie over de verzekering niet. Met ingang van 1 januari 2001 is ter financiering van de eigen woning de kapitaalverzekering eigen woning in de Wet IB 2001 opgenomen.

 

 

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek wordt, net als de levenhypotheek, getypeerd door een combinatie van leven, verzekeren en sparen met dien verstande dat bij de spaarhypotheek een gekoppelde spaarrekening een gegarandeerd rendement en eindkapitaal heeft terwijl dit bij de levenhypotheek een onzekere factor is. De rente bij de spaarhypotheek is in elke termijnbetaling gelijk. De aflossing wordt gevormd door een kapitaalverzekering die afgesloten wordt bij het afsluiten van de lening. Met de verzekering wordt aan het einde van de looptijd de lening in een keer afgelost. Als de verzekerde eerder overlijdt dan de einddatum van de lening, keert de verzekering ook uit om de lening af te lossen. Bij verkoop van de woning kan de lening eveneens worden afgelost. De hypotheekrente is volledig aftrekbaar, de premie over de verzekering niet. Met ingang van 1 januari 2010 is ter financiering van de eigen woning de kapitaalverzekering eigen woning in de Wet IB 2001 opgenomen.

 

 

Aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij gedurende de looptijd niet wordt afgelost. De rente is elke termijnbetaling gelijk; van periodieke aflossing is bij een aflossingsvrije hypotheek geen sprake. De hypotheekrente is volledig aftrekbaar.