Het aankopen van een woning gaat in de meeste gevallen hand in hand met de aanvraag van een hypotheek. Hoewel de term hypotheek betrekking heeft op het recht van onderpand, is de term in het algemeen spraakgebruik van andere betekenis.

 

De hypotheek aanvraag is een proces waar menig eigenwoningbezitter mee te maken heeft. De aanvraag is gebaseerd op een veelzijdigheid aan wetten en eisen die het mogelijk maakt een hypotheekaanvraag goed te keuren en over te gaan tot financiering van de aangekochte woning.

 

Als starter op de woningmarkt is het verstandig u in te lezen in de materie rondom de aankoop van de woning en daarmee de aanvraag van een hypothecaire geldlening die de aankoop gaat financieren.

 

Uitermate belangrijk is te weten wat de consequenties zijn die in de (voorlopige) koopovereenkomst worden beschreven. Hoewel de naam ‘voorlopige koopovereenkomst’ doet vermoeden dat de overeenkomst vrijblijvend is, blijkt in de praktijk het tegenovergestelde. Uitsluitend wanneer voor een vooraf bepaalde en vastgestelde datum de hypothecaire geldlening niet kan worden afgegeven, kan er sprake zijn van een mogelijkheid de koop te ontbinden.

 

 

De hypotheek aanvraag

De hypotheek aanvraag wordt gedaan door een erkend hypotheekadviseur. Deze financieel adviseur bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn in uw persoonlijke situatie. Aan de hand van een inventariserend gesprek zal worden uitgewerkt wat de beste oplossing in uw situatie is. Hier gaat tijd overheen.

 

In het verleden bestond de mogelijkheid financieel adviseurs met elkaar te vergelijken. Het zogenaamd ‘shoppen’ naar de beste aanbieding. Door het provisieverbod wat op 1 januari 2013 is ingegaan zal het shopgedrag u duur komen te staan. U betaalt namelijk de uren die een financieel adviseur voor u aan het werk is. Het element van ‘no cure no pay’ is hiermee verdwenen. Hier dient u rekening mee te houden.