Hoe wijzigingen in de starterslening de woningmarkt zullen beïnvloeden, is nog onzeker. De starterslening is niet hetzelfde als een startershypotheek (wat veel mensen namelijk wel denken). De starterslening is een lening die een gemeente aan jongeren en andere starters kan verstrekken bovenop een bestaande, eerste hypotheek.

 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de starterslening verschillen per gemeente. Sommige gemeenten bieden de mogelijkheid zelfs helemaal niet. Maar gemeenten die de starterslening bieden kunnen de mogelijkheid aangrijpen om in te spelen op lokale ontwikkelingen in de woningmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de wens om meer jonge gezinnen in een bepaalde wijk te laten wonen.

 

Het grote voordeel voor starters en jongeren is dat de starterslening de eerste drie jaar rentevrij en aflossingsvrij is. Hierdoor kunnen zij gemakkelijker een woning kopen. De starterslening wordt verschaft bovenop een bestaande hypotheek.

 

 

Hoe nu verder met de starterslening?

In oktober 2012 maakte de minister bekend dat aanvragen voor de starterslening tot 15 november 2012 in behandeling genomen zouden worden. Al snel werd echter weer bekend gemaakt dat ook in 2013 een starterslening aangevraagd kan worden. Dit is goed nieuws voor jongeren en starters, maar is het niet ook een signaal dat de regering de starterslening helemaal aan banden wil leggen?

 

Als de starterslening aan banden wordt gelegd, dan zullen jongeren en starters minder mogelijkheden hebben om een woning te kopen. Gemeenten zullen door het eventuele afschaffen van de starterslening ook veel minder de bevolkingssamenstelling van een bepaalde wijk kunnen beïnvloeden.