Het langdurig getouwtrek rondom het eventueel afschaffen van de hypotheekrente aftrek maakt het er voor de Nederlandse consument niet duidelijker op. De keuze die men vandaag maakt kan immers door de wijzigingen in het fiscaal stelsel een wurgcontract worden. Dat de overheid dit niet doorheeft is vreemd. Het brengt hiermee de burgers in een vreemde en benarde positie. Maar goed, afgeven op een overheid die toch zijn eigen plan trekt en zich niets van de burgers aantrekt is vergelijkbaar met het innemen van een afhankelijke positie en niet de bedoeling.

 

Zoals wel vaker op deze website en in de berichten naar voren komt is het van belang het heft in eigen hand te nemen en te zorgen voor een situatie waarin u flexibel bent zodat u direct actie kunt ondernemen wanneer een wijziging in wet- en regelgeving of voorwaarden plaatsvindt.

 

Om goed voorbereid te zijn, bestaan er een aantal methoden die u kunnen helpen bij het opbouwen van een ideale en flexibele hypotheek. De ideale hypotheek bestaat dan uit een aantrekkelijke (en flexibele) hypotheekrente, interessante aflossingsvarianten en een manier om snel te kunnen schakelen wanneer dit nodig blijkt te zijn.

 

De aflossingsmethode van de toekomst heeft betrekking op direct aflossen tijdens de looptijd. Deze manier is vele malen duurder dan de constructies die gericht zijn op een groot voordeel uit hypotheekrente aftrek en daarbij behorende uitgestelde aflossing van de hypothecaire lening.

 

Een van de directe aflossingsmanieren komt naar voren uit de wiskundige annuïteiten berekening. De annuïteiten berekening gaat uit van een altijd gelijkblijvende totale te betalen (bruto) som. Deze som bestaat uit rente en aflossing. Omdat er in Nederland sprake kan zijn van een fiscaal voordeel op de hypotheekrente in de vorm van de hypotheekrente aftrek, zullen in het begin van de looptijd de netto maandlasten lager zijn dan aan het einde van de looptijd. Dit komt doordat aan het begin een 100% hypothecaire geldlening bestaat waarover veel hypotheekrente aftrek wordt genoten, en aan het eind van de looptijd is een groot deel van de lening afgelost en daarmee bestaat er nog maar weinig hypotheekrente aftrek.