Hoewel u moet kunnen praten als ‘Brugman’ en dit moet staven met het nodige bewijsmateriaal zijn er nog steeds mogelijkheden een maximale hypotheek af te sluiten. U doet er wanneer u dit wilt verstandig aan een deel van de lening wel via een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek af te lossen.

 

Naast de aflossing is belangrijk dat er in de nabije toekomst positieve wijzigingen in de inkomstensfeer of de waarde van de woning aantoonbaar naar voren komen. De geldverstrekker legt hier over het algemeen een maximale periode van 6 maanden vast. Wanneer dus binnen deze 6 maanden een loonsverhoging plaatsvindt, en dit is aan te tonen, kan de tophypotheek worden verstrekt.

 

Hoewel sommige geldverstrekkers de tophypotheek hebben afgeschaft zijn er nog steeds geldverstrekkers die zich hardmaken voor deze maximale verstrekking. In geval er sprake is van risico mijdend gedrag van de consument, kan een en ander best verstrekt worden.

 

Het afschaffen van de tophypotheek wat de regering voorstelt is gedreven door de vurige wens de schuldenlast van de Nederlandse consument af te bouwen. Het is daarom zinvol wanneer u een tophypotheek heeft afgesloten, een deel hiervan zo spoedig mogelijk te verlagen of zelfs af te lossen.

 

Met de gedachte in het achterhoofd dat de prijzen van vastgoed niet alleen maar stijgen maar ook kunnen dalen is het geen slecht idee de hypothecaire geldlening te verlagen. Wanneer u dit wilt kan het interessant zijn een combinatie in extreem lage rente, bijvoorbeeld de variabele rente, te kiezen met een lineaire hypotheek ter grootte van het leningdeel dat u spoedig wilt aflossen. Een totale variabele rente hypotheek is volstrekt af te raden en kan een fors risico met zich meebrengen, maak dus een juiste berekening tussen een versneld aflosschema, variabele rente en daarnaast veel zekerheid.