Wanneer u de hypotheek wilt aflossen kan dit twee redenen hebben. Of omdat de periode van de hypotheek erop zit en u verplicht bent af te lossen, of omdat u de hypotheek vanuit eigen beweging wenst af te lossen. In beide gevallen zijn er een aantal stappen die u moet doorlopen.

 

Allereerst bestaat er een boeteclausule die gekoppeld is aan de hoogte van de hypotheekrente en de looptijd van de rentevast periode. Over het algemeen is iedere hypotheekgever vrijgesteld voor 10% van de totale hypotheeksom. Deze 10% mag altijd boetevrij worden afgelost.

 

Wanneer u meer dan deze 10% wenst af te lossen (en dat is meestal het geval bij vroegtijdige aflossing) dan is het verstandig de voorwaarden van de hypothecaire geldlening nader te bestuderen. Het kan namelijk zomaar voorkomen dat aan het voortijdig aflossen een boete is gekoppeld. Daarnaast is het belangrijk te weten wat de huidige rente voor vergelijkbare hypotheken op dit moment is. De geldverstrekker wil immers niet gedupeerd raken door uw vroegtijdige aflossing. Wanneer de hypotheek vroegtijdig wordt afgelost wordt immers contractbreuk gepleegd.

 

Omdat de notaris in het Kadaster heeft aangegeven dat de geldverstrekker een pandrecht op de woning heeft, wilt u dit natuurlijk laten doorhalen. Dit kan alleen gedaan worden door de notaris nadat dit uitdrukkelijk door de geldverstrekker aan hem is gecommuniceerd. Het is daarom van belang dat de juiste procedure wordt gevolgd bij het aflossen van de hypothecaire geldlening. U heeft er namelijk niets aan wanneer er onbedoeld bepaalde zaken vergeten worden.