Over het algemeen denkt men bij de kosten voor wonen aan de kosten die betrekking hebben op de hypothecaire geldlening. Helaas stopt het daar niet. Want er zijn nog een aantal bijkomende en verplichte kosten waar de woningeigenaar mee te maken krijgt.

 

 

Hypotheekkosten

De maandelijkse kosten die de woningeigenaar of huizenbezitter moet maken hebben onder meer betrekking op de rente en aflossing van de hypothecaire geldlening. Deze hypotheekrente en aflossing zijn zowel te berekenen op basis van een ‘bruto’ bedrag als een netto bedrag.

 

In sommige gevallen is de betaalde hypotheekrente namelijk in mindering te brengen op de betaalde inkomstenbelasting. Zo ontstaat de hypotheekrente aftrek. Deze is echter alleen van toepassing op woningeigenaren die in loondienst zijn en waarvoor loonheffingen aan de belastingdienst zijn afgedragen.

 

 

Verzekeringskosten

In veel gevallen eist de hypotheekbank of geldverstrekker een verzekering tegen de gevolgen van overlijdensrisico. De dekking uit deze verzekering zorgt ervoor dat de geldverstrekker schadeloos wordt gesteld in geval de woningeigenaar onverhoopt komt te overlijden.

 

Een andere verplichte verzekering is de opstalverzekering. Deze verzekering dekt, tegen maandpremie, de gevolgen van schade aan de opstal van de woning. Dit zijn over het algemeen schadegevallen die de woningeigenaar zelf niet kan dekken.

 

Naast de verplichte verzekeringen kan de woningeigenaar ervoor kiezen niet verplichte verzekeringen als een woonlastenbeschermer, AOV of inboedelverzekering af te sluiten. Ook deze kosten hebben betrekking op de kosten voor wonen.

 

 

Fiscale kosten

De woningbezitter krijgt te maken met Gemeentelijke heffingen en fiscale toeslagen zoals het Eigen Woning Forfait. Deze toeslagen worden in rekening gebracht bij de eigenwoningbezitter of in mindering gebracht op de hypotheekrente aftrek.

 

 

Appartementsrechten en de Vereniging van Eigenaren

Wanneer de woningbezitter in een appartement woont, is er vaak sprake van het delen van bepaalde ruimten. Deze opdeling biedt het voordeel van gedeelde kosten voor bijvoorbeeld de ingang, het trappenhuis, liften en het dak. Om een en ander te stroomlijnen wordt er gekozen voor één aanspreekpunt; de Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging vraagt van iedere deelnemer een verplichte periodieke bijdrage.