De maandelijkse hypotheeklasten zijn voor de meeste Nederlanders toch de grootste maandelijkse kostenpost. Het is daarom belangrijk te weten hoe hoog deze kosten dan wel niet zijn. In sommige gevallen zijn deze kosten variabel, en dan is het belangrijk te weten wanneer er wijzigingen aankomen.

 

De maandelijkse hypotheeklasten worden gevormd door een rentecomponent, een aflossingscomponent en een verzekeringcomponent. Gezamenlijk zijn deze drie componenten verantwoordelijk voor het bruto bedrag dat de consument maandelijks uit zal geven aan hypotheeklasten.

 

Gelukkig bestaat er in Nederland een fiscale stimuleringsmaatregel die het mogelijk maakt de betaalde hypotheekrente, die is gebruikt voor de aanschaf, verbouwing of verbetering van de eigen woning in mindering te brengen op de inkomstenbelasting die is afgedragen. Omdat deze inkomstenbelasting afhankelijk is van het salaris dat men verdient en de verplichting tot het afdragen van loonheffingen door de werkgever is het niet altijd even duidelijk te zeggen of iemand in aanmerking komt voor hypotheekrente aftrek. Dit maakt de netto maandelijkse hypotheeklasten persoonsgebonden en daarmee uniek.