Eigenlijk is dit heel erg simpel. De NHG is van toepassing op het moment dat het eigenlijk al te laat is en de woning gedwongen is verkocht. De woonlastenverzekering of maandlastenbeschermer is een verzekering voor het risico van de maandlast.

 

Er zijn echter nog enkele verschillen. Deze verschillen hebben onder andere betrekking op de uitgevende instantie en de uitkeringsvorm van de verzekering. Maar er zijn ook overeenkomsten. Over het algemeen worden zowel de NHG als de woonlastenverzekering tegen koopsombetaling afgesloten. Dit kan een aantrekkelijk gegeven zijn. Zeker wanneer de koopsom kan worden meegefinancierd in de hypothecaire geldlening.

 

De Nationale Hypotheek Garantie wordt uitgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze stichting is belast met het verzekeren van het risico dat geldverstrekkers en consumenten lopen wanneer een woning onverhoopt onder de marktwaarde executoriaal moet worden verkocht. Het verschil dat ontstaat tussen de hoogte van de uitstaande hypothecaire geldlening en de opbrengst van de woning op de veiling wordt voorgeschoten door de stichting. De stichting krijgt hiermee een vordering op de (oude) eigenaar van de woning. Wanneer blijkt dat deze (oude) eigenaar te goeder trouw is geweest kan de stichting besluiten de restschuld kwijt te schelden.

 

De woonlastenverzekering is echter een verzekering die u bij een verzekeraar kunt afsluiten. Deze keert uit wanneer binnen de verzekerde periode het verzekerd voorval zich voordoet. Wanneer dit voorkomt ontvangt de verzekerde de verzekerde som uitgekeerd. Het grote verschil met de NHG is dat de woonlastenverzekering uitkeert wanneer het verzekerd voorval zich voordoet, ongeacht het moment dat dit - weliswaar binnen de verzekerde termijn - plaatsvindt.