De tijden zijn onzeker. Dit zorgt ervoor dat de consument zoveel mogelijk onafhankelijkheid moet inbouwen. Onafhankelijkheid van de risico’s die naar voren komen bij werkgelegenheid, maar ook overheidsingrijpen en schommelen in waarde van het vastgoed.

 

Wanneer dit op de lange baan wordt geschoven weet men eigenlijk zeker dat er problemen ontstaan. Deze situatie waait namelijk niet zomaar even over. Men moet het heft in eigen handen nemen. Dit kan door de hypotheekvorm aan te passen aan de huidige tijd. Maar ook externe financieringsbronnen kunnen worden aangesproken. Nu is dat in deze vreemde politiek-economische periode makkelijker gezegd dan gedaan, maar als de mogelijkheid ontstaat; pak deze dan met beide handen aan.

 

 

De annuïteitenhypotheek

Wanneer u de hypotheek tijdens de looptijd wilt aflossen, kunt u er voor kiezen dit te doen door de wiskundige annuïteitenformule te gebruiken als basis voor de aflossing.

 

De berekening van de lasten die behoren bij de annuïteitenhypotheek is op zich simpel. Gedurende de looptijd is het totale bruto te betalen bedrag altijd gelijk. De hypotheekrente aftrek zorgt er voor dat het netto te betalen bedrag tijdens de looptijd van de lening stijgt. Hierdoor kenmerkt de annuïteitenhypotheek zich door een lage netto maandlast in de beginperiode die met iedere aflossing steeds een beetje hoger wordt.

 

 

De lineaire hypotheek

Ook de lineaire hypotheek kent een wiskundige berekening. Anders dan bij de annuïteitenhypotheek is bij de lineaire hypotheek alleen sprake van een vaste aflossing in gelijke termijnen. Na iedere aflossing wordt de rente opnieuw berekend. Dit zorgt voor hoge termijnbedragen in de eerste periode die steeds lager worden naarmate de looptijd vordert.