Krediet hypotheek

Een krediet hypotheek is vergelijkbaar met een consumptief krediet of een krediet met vrije opname tot het maximale kredietbedrag. De krediet hypotheek is eigenlijk een doorlopend krediet met hypothecaire zekerheid. De krediet hypotheek kan de consument afsluiten wanneer de hypotheek lager is dan de waarde van de woning. Consumenten met een pensioengat of de wens eerder te stoppen met werken kunnen de krediet hypotheek al opeethypotheek gebruiken. Hierbij neemt de consument een deel van de overwaarde van de woning op, om in zijn levensonderhoud te voorzien. Nadeel van deze constructie is dat in geval sprake is van een consumptieve besteding een nieuwe hypotheekschuld wordt opgebouwd die niet aftrekbaar is volgens de inkomstenbelasting en waarover hypotheekrente moet worden betaald.

 

 

Hypotheeksoorten en hypotheekvormen

De krediethypotheek is een aantrekkelijke hypotheekvorm omdat de rente over het krediet is gebaseerd op hypothecaire zekerheid. Daarnaast is het mogelijk tot aan het maximale overeengekomen kredietbedrag extra op te nemen. Dit kan aantrekkelijk zijn wanneer bijvoorbeeld sprake is van een verbouwing waarbij men de exacte kosten op voorhand niet kan bepalen. De krediethypotheek kan worden afgesloten in combinatie met een lineaire hypotheek. Maandelijks wordt op de lening afgelost zodat versneld een hogere waarde van de woning in vergelijking tot de hoogte van de lening kan worden opgebouwd.

 

 

Krediet

Een krediet kan worden opgenomen met en zonder hypothecaire zekerheid. Wanneer een krediet zonder hypothecaire zekerheid wordt opgenomen is sprake van een commerciƫle rente die vaak stukken hoger ligt dan de hypotheekrente. Er bestaat een mogelijkheid een krediet met hypothecaire zekerheid af te sluiten. Dit kan wanneer de waarde van de woning hoger is dan de huidige hypotheek. Alleen wanneer de opname van deze extra waarde wordt gebruikt voor de aanschaf, verbetering of verbouwing van de eigen woning die dient als hoofdverblijf is de betaalde hypotheekrente aftrekbaar in box 1.

 

Een krediet kan worden overgesloten in een hypothecaire lening. Omdat de hypothecaire zekerheid van de eigen woning een extra onderpand is, kan de te betalen hypotheekrente een extra voordeel zijn. Het nadeel van het oversluiten van een krediet in een hypothecaire geldlening is dat de periode waarover de hypothecaire geldlening wordt aangegaan vaak langer is dan bij een krediet.