Het verband tussen huis en hypotheek wordt bekrachtigd door de notaris. In de hypotheekakte wordt namelijk opgenomen dat de eigenaar van de woning deze woning verpand aan de geldverstrekker in ruil voor de financiering. Deze pandgeving is belangrijk omdat deze de geldverstrekker de mogelijkheid biedt zonder tussenkomst van een rechter de woning op de executieveiling te verkopen wanneer de eigenaar van de woning zijn betaalverplichting niet kan nakomen.

 

Voor het afsluiten van een hypotheek kan de eigenaar van het huis bij verschillende geldverstrekkers terecht. De voorwaarden en tarieven kunnen onderling verschillen. Het is daarom interessant een uitgebreide vergelijking te maken tussen de verschillende geldverstrekkers. Ook inhoudelijk kan het interessant zijn de voorwaarden nader te bestuderen. Er kan immers veel verschillen.

 

Wanneer de hypothecaire geldlening is goedgekeurd, dit noemt men het finaal akkoord, dan worden de hypotheekstukken door de geldverstrekker opgemaakt en naar de notaris toegestuurd. Wanneer een en ander compleet is, wordt de aanvrager van de hypothecaire geldlening bij de notaris op kantoor uitgenodigd om de stukken door te nemen en wanneer deze in orde zijn de akte te tekenen.

 

De ondertekening zal bij aankoop van een woning bestaan uit de akte van levering en de bij de geldlening behorende hypotheekakte. Na ondertekening van de akte van levering wordt de koper eigenaar van de woning, en wanneer de koper eigenaar is, kan de woning pas in (onder)pand worden gegeven.