Omdat een rente vast periode van een hypotheek vergelijkbaar is met een contract, pleegt de oversluiter van een hypotheek contractbreuk. Deze contractbreuk resulteert in een boete die in rekening gebracht wordt bij de oversluiter van de hypotheek. Het voordeel van een lagere rente wordt dus geheven over de oude lening vermeerderd met de boete en overige kosten van oversluiten. Toch kan, ondanks de bijkomende kosten, in veel gevallen het oversluiten rendabel en aantrekkelijk zijn.

 

 

Kosten bij oversluiten

Bij het oversluiten van een hypotheek van een geldverstrekker naar een andere geldverstrekker zijn een aantal kosten verschuldigd. Ten eerste is sprake van een boeterente die betaald moet worden aan de oude geldverstrekker. Daarnaast worden bij het verstrekken van de nieuwe hypotheek vaak de volgende eisen gesteld: een taxatierapport, afsluitprovisie en notariskosten.

 

Deze kosten voor het oversluiten van de hypotheek worden meestal bij het hypotheekbedrag opgeteld waardoor een hogere schuld ontstaat. Het voordeel van het oversluiten naar een lagere hypotheekrente beperkt zich dus veelal tot de lagere maandlasten.

 

 

Boeterente

Zoals reeds aangegeven betaald de oversluiter aan de oude hypotheekbank een boete voor het openbreken van het rente contract, de boeterente. De boeterente wordt berekend aan de hand van de schade die de geldverstrekker loopt door het oversluiten van de lening. De boeterente wordt berekend door het opstaand leningbedrag te verminderen met 10%. Het resterend bedrag vormt de basis voor de boeterente berekening. De contractrente die momenteel door de hypotheekbank wordt berekend moet worden vergeleken met de huidige rente die de hypotheekbank op dit moment aan een nieuwe klant kan berekenen. Dit verschil, vermenigvuldigd met het aantal jaartermijnen vormt de boeterente. Voor de fiscale aftrekbaarheid van de boeterente kunt u contact opnemen met uw hypotheekadviseur.

 

Let op: geld lenen kost geld en het oversluiten van een hypotheek kan kosten met zich meebrengen.