Hoewel dé oplossing voor het probleem dat het hebben van twee woningen geeft niet bestaat, zal hieronder stilgestaan worden bij de oplossingen die bestaan om het hoofd boven water te houden met twee eigen woningen.

 

 

Hypotheekrente aftrek of Box 3

Onder normale omstandigheden is alleen de betaalde hypotheekrente van de eigen woning die dient als hoofdverblijf aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat toch ook de regering ziet dat er door deze regel erg veel huishoudens die ongewenst een tweede woning hebben in de problemen dreigen te komen, is er besloten ook in dit soort gevallen een verlenging van de hypotheekrente aftrek door te voeren.

 

Wanneer er geen sprake is van aftrekbare rente, dan komen zowel de waarde van de woning als de hypothecaire geldlening in box 3 terecht. Zo snel mogelijk aflossen (in ieder geval tot een waarde ontstaat van ongeveer € 20.000,-) van de lening is dan interessant. U wilt namelijk op dit moment ook geen vermogensrendementsheffing betalen wanneer u juist de maandlasten wilt drukken.

 

 

Dan maar verhuren

Hoewel in de hypotheekakte duidelijk is beschreven dat de eigenaar van de woning deze pertinent niet mag verhuren (dit heet het huurbeding), zijn veel geldverstrekkers door de crisis op de markt van koopwoningen tijdelijk coulant geworden. Huurinkomsten bieden in ieder geval een zekerheid in de vorm van een rentebetaling en aflossing. Zeker wanneer de huurpenningen aan de geldverstrekker worden verpand.

 

Verhuren is niet gemakkelijk. Het is een vak apart. Met name de rechtsbescherming die de huurder heeft kan flink veel roet in het eten van de verhuurder gooien. Zo strekt de huurbescherming over het algemeen zo ver dat de huurovereenkomst niet zomaar mag worden ontbonden.

 

 

De tweede woning verhuren als werkruimte of ZZP-huis

Omdat de kosten van woninghuur in veel gevallen erg hoog zijn, bestaan er ook mogelijkheden de woning als werkruimte te verhuren aan enkele ZZP'ers. De ZZP'er zoekt over het algemeen betaalbare werkruimte. Deze kan hij samen met meerdere ZZP'ers vinden in uw tweede woning. Maak eens een berekening om te zien hoe realistisch dit is.

 

U trekt hiermee andere huurders aan en naar gelang de werkzaamheden van de ZZP'ers zullen zij de woning beter gebruiken dan wanneer hier 24-7 gebruik van wordt gemaakt.

 

 

Versneld aflossen en hypotheekvormen

Een andere mogelijkheid om de ‘problemen’ te verzachten is te kijken naar een andere hypotheekvorm. Een combinatie van variabele rente met een lineaire of annuiteitenhypotheek kan interessant zijn.

 

Maar denk erom dat de variabele rente zonder aflossingselement gevaarlijk kan zijn. Deze rentevorm kan namelijk maandelijks wijzigen en dus is het aflosschema erg onzeker. Een maatwerkhypotheek waarbij u verschillende mogelijkheden combineert is hierbij aan te raden.

 

 

Een combinatie van de bovenstaande oplossingen

Wanneer u in de situatie terecht bent gekomen waarbij u twee eigen woningen heeft, is het verstandig de zaak met een deskundig financieel adviseur, en misschien zelfs een financieel planner door te nemen. Een combinatie van de bovenstaande oplossingen is zeker aan te raden. Met name de versnelde aflossing creëren door toch nog snel om te gaan met de mogelijkheden die de huidige tijd biedt kan ervoor zorgen dat er zelfs nog licht aan het einde van de horizon zichtbaar wordt.