Het berekenen van de bruto maandlast bij de aflossingsvrije hypotheek is simpel. De leensom vermenigvuldig je met het effectieve rentepercentage en deelt dit door twaalf maanden. Bij het berekenen van de netto maandlast van de aflossingsvrije hypotheek moet de hypotheekrente aftrek in de berekening worden meegenomen. Dit is inkomensafhankelijk en daarnaast afhankelijk van de loonbelasting die de werkgever betaald voor het inkomen dat de werknemer verdient. Een volledige aflossingsvrije hypotheek biedt voordelen en nadelen. De geldverstrekkers in Nederland zijn hiervan op de hoogte en bieden vaak de mogelijkheid om slechts een deel van de hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Aflossingsvrij betekent niets meer en niets minder dan dat er niet zal worden afgelost op het leningdeel. De gedachte hierachter is dat factoren als inflatie, waardestijging van de woning en inkomensstijging ertoe bijdragen dat over de gehele looptijd van de hypotheek (meestal dertig jaar) meerdere factoren het besteedbaar inkomen van de geldnemer vergroten.

 

 

Vereisten van de geldverstrekker

De geldverstrekker wil het risico op de hypotheekportefeuille zo veel als mogelijk beperken. Dit doet de geldverstrekker door er voor te zorgen dat de geldnemer zich bewust is van de gevaren van hypotheken en overkreditering en door ervoor te zorgen dat slechts een deel van de lening aflossingsvrij afgesloten kan worden. In veel gevallen kan men tot e executiewaarde van de woning een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Het meerdere moet dan afgesloten worden door middel van een levenhypotheek, beleggingshypotheek, spaarhypotheek, lineaire hypotheek of annuïtaire hypotheek.

 

 

Vereisten van NHG

De Nationale Hypotheek Garantie is een extra zekerheid voor de geldverstrekker dat er geen restschuld ontstaat bij executieverkoop van de woning. Dit kan gebeuren wanneer de geldnemer de hypotheeklasten niet meer of gedeeltelijk betaald. NHG heeft met betrekking tot de aflossingsvariant van de hypotheek en de hoogte van het maximaal aflossingsvrije gedeelte in de hypotheek een aantal vereisten. De vereisten voor een lening onder NHG kunnen door de erkend hypotheekadviseur doorgenomen worden.

 

 

Gevaren bij aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek kent een aantal gevaren. Omdat er tijdens de looptijd van de lening geen aflossing plaatsvindt, loopt men het risico dat bij waardedaling van het onderpand de bank verwacht dat men een deel van de hypotheek inlost of dat het onderpand met verlies verkocht moet worden.